Samverkan för ökad konkurrenskraft i lantbruket

Sverige satsar stort på livsmedelsstrategin. Det gör också SLU i Skara och Hushållningssällskapet, som redan idag samverkar kring kunskap i svenskt lantbruk kopplat till livsmedelsstrategin. Man skapar Kunskapspodden, utvecklar metoder kring satellitteknik och drönare för att digitalisera lantbruket samt metoder för rådgivning.

– Vi är redan igång med flera praktiska projekt som syftar till att öka konkurrenskraften i svenskt lantbruk, säger Jesper Broberg förbundsdirektör på Hushållningssällskapet.

Kunskapspodden är till för lantbrukare, rådgivare, forskare, studenter och andra som har intresse och engagemang inom det gröna näringslivet. Innehållet tas fram av ett redaktionsråd med representanter från såväl universitet som de gröna näringarna. Olika nätverk och kontaktytor har olika infallsvinklar, det blir en bra mix.

– Lyssnar gör man förslagsvis när det finns lite tid över, när det passar. Det kan vara i traktorn, när det regnar, när rådgivaren kör mellan olika gårdar.

Ylva Carlqvist-Warnborg, vid SLU, producerar poddarna. http://kunskapspodden.se/

Smart odling

Framtiden är att genom satellit- och drönarteknik tänka ”smart odling”. Satelliter och drönare samlar in detaljerade bilder som förs in i webbapplikationer som används av lantbrukare för att inom fält anpassa gödselgivor och andra åtgärder efter förutsättningarna.

– SLU och Hushållningssällskapet jobbar i samverkan med framtidens lantbruk. Ett bra exempel är hur forskare vid avdelningen för precisionsodling, SLU och rådgivare på Hushållningssällskapet gemensamt och tillsammans med andra aktörer arbetat med utveckling av system som CropSAT.se och Markdata.se, säger Jesper Broberg.

Nästa steg kanske är att utveckla robotar i stället för traktorer.

Rådgivning

Ett annat pilotprojekt handlar om rådgivare med delade tjänster mellan SLU och Hushållningssällskapet. Syftet är att utveckla rådgivningsmetodiken och rådgivaren fungerar som en brygga mellan akademi och praktik. Ett första exempel på denna typ av samverkansrådgivare finns hos HIR Skåne.

– Rådgivningen och forskningen behöver jobba mer tillsammans och dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Om fem till tio år kanske vi har tio ”samverkansrådgivare” för att underlätta utbytet mellan akademi och praktik, säger Jesper Broberg.

– Detta är ett fruktbart samarbete som ger mersmak. Det stärker forskningen, ger bättre förutsättningar för kunskapsspridning och skapar hållbara relationer, säger Margareta Stigson, platschef vid SLU i Skara.

Kontakt:

Hushållningsällskapet
Jesper Broberg, förbundsdirektör, 0702-29 98 78
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

SLU
Margareta Stigson, platschef SLU Skara 0511-671 21, 0705-35 95 80
margareta.stigson@slu.se