Samlad kunskap om REKO-ringar

Har du hört talas om REKO-ringar? En REKO-ring är ett sätt att sälja närproducerad mat helt utan mellanhänder. Enkelt och genialt!

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att beskriva vad REKO är och underlätta etableringen av nya REKO-ringar. Vi hoppas att vårt material gör det enklare att hitta fakta om REKO så att fler startar en egen REKO-ring på sin hemort. Vi har också tagit fram lite grafiskt material som är helt fritt att ladda ner och använda. Läs mer här på hemsidan!

För mer information kontakta projektledare Kersti Arvinder, 070-656 61 40 eller besök kontaktsidan för REKO.