Samarbetet som gynnar insekterna

Drygt 250 lantbrukare deltar i samarbetsprojektet Hela Skåne Blommar. Nu under våren kommer närmare 600 kilometer blommande fältkanter och 200 hektar trädor att sås in runt om i Skåne. De blommande fälten skapar bättre förutsättningar för hela ekosystemet.

– När flera aktörer samarbetar blir varje enskild insats ganska liten men resultatet blir desto större, säger Mattias Hammarstedt som är projektledare för Hela Skåne Blommar.

 

Det är växtodlingsrådgivaren Mattias och hans kollegor på HIR Skåne som administrerar och planerar åtgärderna för lantbrukarna medan sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till frö. Marken och sådden står lantbrukarna själva för. Tack vare samarbetet blir arbetet enklare för varje enskild lantbrukare och kostnaden för fröet blir så låg som möjligt. Därmed blir de blommande ytorna allt större per satsad krona.

 

– En satsning som denna är otroligt viktig eftersom det visar hur mycket vi lantbrukare bryr oss om natur och miljö. Oavsett om man har ekologisk eller konventionell odling så vill vi alla visa hänsyn till naturen vi lever i, säger Bo Svensson, lantbrukare i Åhus.

 

Genom större biologisk mångfald gynnas inte bara de pollinerande insekterna utan även fältvilt, klövvilt, predatorer och i slutändan vi människor.

 

Intresset från de skånska lantbrukarna har varit stort. I fjol gjordes projektet i mindre skala och gick då under namnet Österlen blommar. I år är resultatet tredubblat och effekten kommer bli desto större.

 

Initiativtagare och projektledare är Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne. Bakom projektet står flera sponsorer så som Länsstyrelsen Skåne, The Absolut Company, Nordic Sugar, Lyckeby Starch, Skånefrö, Bisfärområde Kristianstad Vattenrike och Lilla Harrie Valskvarn. För att ha koll på vart blommorna ska sås har man tagit hjälp av precisionsodlingsverktyget Näsgård.

 

I projektet används två fröblandningar, en flerårig och en ettårig. Dessa är komponerade för att dels ge en lång blomning över säsongen, med olika blomtyper för att gynna olika sorters pollinatörer, men även för att ge foder till fåglar senare på hösten. Den ettåriga blandningen består av Honungsört, Bovete, Blodklöver och Doftklöver samt Solroser.

 

Den fleråriga blandningen består av Honungsört, Bovete, Kärringtand, Kummin, Tidig och Sen Rödklöver samt vitklöver. Även denna blandning har blommor som blommar i olika omgångar och som växlar mellan åren.

Mattias Hammarstedt, Växtodlingsrådgivare HIR Skåne