Samarbete mellan Önnestadsgymnasiet och Naturbruksgymnasiet Osby

Osby kommun och Önnestadsgymnasiet, ägt av Hushållningssällskapet Skåne, har inlett en process med syfte att utreda de framtida möjligheterna till ett närmare samarbete mellan Önnestadsgymnasiet och Naturbruksgymnasiet Osby.

Som ett första steg i denna process genomförs ett fördjupat utrednings- och analysarbete med syfte att utreda möjligheterna för samverkan.

Nuvarande inriktningar på de bägge Naturbruksgymnasierna har många gemensamma nämnare och kompletterar varandra väl, inte minst med tanke på att många lantbruksföretag ofta har en kombinerad produktion inom jord- och skogsbruk. Många lantbruksföretag utvecklas dessutom även inom turism- och besöksnäringen.

– Vi genomför nu ett förutsättningslöst arbete för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för eventuella gemensamma framtida utbildningskoncept, säger Hushållningssällskapet Skånes ordförande Per Lindahl.

– Det finns redan nu många intressanta beröringspunkter mellan de bägge skolornas utbildningar. Dessa är väl värda att utreda vidare, menar Hushållningssällskapet Skånes VD tillika ordförande i Önnestadsgymnasiet, Sven Fajersson.

– Redan hösten 2015 ser vi möjligheter att samverka kring flera uppdragsutbildningar vilket känns positivt. Även på gymnasieskolan bör det finnas goda möjligheter till samarbete. Jag ser verkligen fram emot den fortsatta utredningen, avslutar Önnestadsgymnasiets VD/Rektor Hans Martinsson.

Kontakt:

Hushållningssällskapet:
Per Lindahl, ordförande,  0705 – 25 64 54
Sven Fajersson, Vd, 0705 – 49 53 91

Önnestadsgymnasiet:
Hans Martinsson Vd/Rektor, 0722-30 21 01
www.onnestadsgymnasiet.se