SAM – ansökan

Nu är det bara någon dag kvar på årets SAM-säsong.  I år är det extra viktigt att kolla så att du fått de stöd du berättigar till och att du inte har drabbats av retroaktiv indragning av stödrätter.