Säg hej till Sara!

Hushållningssällskapet har rekryterat Sara Byström till Öjebyn Agro Park. Uppgiften blir att samordna aktiviteterna i den nya satsningen på försöksstationen.

Sara bor i Sjulsmark på en mindre mjölkgård med 30-tal Jerseykor. På gården odlas även lite grönsaker.
Sara som är Husdjursagronom i botten kommer närmast från Växa där hon jobbat som produktionsrådgivare. Rådgivningen rörde framförallt foderfrågor men även management kring robotmjölkning.

Före det jobbande hon som forskningsassistent på SLU i Öjebyn i det så kallade öjebyprojektet, där man jämförde ekologiskt och konventionell produktion.

Vad blir din roll på Öjebyn Agro Park?
– Huvudfokus kommer ligga på att få igång aktiviteten i Öjebyn. På sikt hoppas vi även kunna kombinera med lite rådgivning inom t ex foderrådgivning och Greppa Näringen.

Vad var det som lockade med tjänsten som projektledare i Öjebyn?
– Det känns jättespännande att få igång aktiviteter i Öjebyn som kan gynna både lantbruk och landsbygd. Det finns en potential i att kunna koppla ihop forskningen med näringen, där vår uppgift blir att vara en länk däremellan, säger Sara.

Varför är det så viktigt med försöksverksamhet i norr?
– Det är viktigt att få det så lokalt som möjligt. De stora företagen lägger ofta sin försöksverksamhet söderut. Nu har vi möjlighet att testa sorter och kanske nya grödor på plats, som förhoppningsvis kommer lantbrukare till godo. Speciellt intressant är proteingrödor, vilket jag tror att många lantbrukare efterfrågar, säger hon.

Vi hälsar Sara välkommen till vårt gäng på Hushållningssällskapet!