Säg hej till Niklas!

Niklas Häggblom är ny rådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, med placering i Luleå.

Niklas kommer ursprungligen från Österbotten i Finland där han är uppvuxen med jordbruk och även fortsättningsvis kommer driva växtodling. Han är utbildad agrolog och har efter studierna arbetat på hemgården och med att handlägga EU-stöd.

Kontakta Niklas när du har frågor som rör lantbruksekonomi, investeringar och SAM-ansökningar.

niklas.haggblom@hushallningssallskapet.se | 070-101 56 50