Säg hej till Erik!

Öjebyn Agro Park växer! Erik Häggbom är vårt senaste nytillskott och kommer fungera som biträdande försöksledare i de viktiga jordbruksförsöken.

– Jag har alltid haft ett intresse för lantbruk, maskiner och företagsamhet, därför lockade tjänsten som biträdande försöksledare mig. Att få vara med och utveckla verksamheten på Hushållningssällskapet känns spännande och intressant säger Erik.

På Öjebyn Agro Park kommer han jobba med att planera och genomföra jordbruksförsöken tillsammans med försöksledaren Jan Nilsson. Han är dessutom maskin- och fastighetsansvarig på fastigheten där Hushållningssällskapet vill få till ett ledande utvecklingscentrum.

– Den svenska matproduktionen är viktig och den lokalproducerade maten är något som vi behöver ta vara på och försöka utveckla och få lönsam. Det finns många utmaningar inom jordbruksbranschen, då det gäller lönsamhet och att få unga att satsa, men det är ett intressant område att jobba inom där det finns möjligheter att utveckla företagandet på landsbygden på olika sätt, säger han.

Välkommen till Hushållningssällskapet Erik!