Så vill Hushållningssällskapet öka lönsamheten i ditt mjölkföretag

Hushållningssällskapet har blivit tilldelat medel att utföra subventionerad helhetsrådgivning för att hjälpa mjölkföretag att utveckla sin verksamhet och öka lönsamheten.

Rådgivningen bedrivs som integrerad helhetsrådgivning, dvs. att rådgivare inom olika delar av företagens verksamhet tillsammans tar ansvar för att se över och stödja företagen att utvecklas på önskvärt sätt. Rådgivningen ska alltid omfatta affärsutveckling, produktion och ekonomi. I övrigt avgör behoven i varje företag vilka områden som bör inkluderas i rådgivningen, till exempel juridik och ledarskap.

Det här ingår i rådgivningen:

  • Framtagande av en färsk analys av företaget som bygger på gårdsbesök, enkät, räkenskaper och produktionsuppgifter.
  • Upprätta en handlingsplan utifrån analysen, era målsättningar och fokusera på förändringar som kan ge snabba resultat.
  • Utifrån en strategisk diskussion belysa och ta tag i förberedelser för företagets utveckling på kort och lång sikt.
  • Rådgivare med rätt kompetens kopplas in för att följa upp och stödja genomförandet av åtgärder som slagits fast i handlingsplanen.

Arbetet genomförs i nära samverkan mellan rådgivare, ägare/familjen, anställda och banken. Syftet med rådgivningsinsatsen är att bidra till handlingskraft och att samtliga i företaget sluter upp och jobbar målinriktat för att på bästa sätt klara av den ansträngda period som nu genomgås.

Välkommen att kontakta oss rådgivare i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten!

Federico Cuellar Ekonomirådgivare
federico.cuellar@hushallningssallskapet.se | 073-151 40 68

Sara Byström Produktionsrådgivare
sara.bystrom@hushallningssallskapet.se | 070-107 66 87

FAKTA. För att ta del av rådgivningen till subventionerat pris inom ramen för landsbygdsprogrammet krävs följande:

• Företaget ska ha ökat med 50 koplatser genom investering, köp, eller övertagande efter 1 januari 2007.
• Företagets bank ska bedöma att företaget har en potential att fortsätta med mjölkproduktion.

Framtagande av analys och handlingsplan omfattar 30 timmar under 2 månaders tid. Företaget betalar 12 500 kr exkl moms. (Total kostnad 25 000 exkl moms varav Svensk Mjölk går in med 12 500 kr exkl moms per företag.)

Den praktiska rådgivningen omfattar 90 timmar under ett års tid. Företaget betalar 22 500 kr exkl moms (vilket motsvarar 30% av den totala kostnaden på 75 000 kr exkl moms, Jordbruksverket står för resterande 70%).

Infoblad Helhetsrådgivning mjölk som PDF

Investerar_f