Så odlar du frilandsgrönsaker i norr

Med de rätta sorterna, en bra odlingsteknik och med hjälp av de ljusa dagarna och nätterna under sommarhalvåret har odling av grönsaker i norra Sverige stora möjligheter att lyckas. Nu lanseras nya odlingsbeskrivningar för den som vill komma igång med sin odling genom ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen.

Det är Ann-Kristin Isaksson, trädgårdsrådgivare vid Hushållningssällskapets Öjebyn Agro Park och Elisabeth Öberg, trädgårdsrådgivare inom projektet Nära Mat som tagit fram skriften.
Ann-Kristin Isaksson menar att odling av grönsaker i Norrbotten har stora möjligheter att lyckas.

– Odlingsförutsättningarna kan variera en hel del och det lokala klimatet kan skilja mycket på korta avstånd, men med de rätta sorterna, en bra odlingsteknik och med hjälp av de ljusa dagarna och nätterna under sommarhalvåret, kan man få fram fina produkter som är mjälla, har en god smak och har ett högt näringsinnehåll, säger hon.

Frilandsgrönsaker i norr – Odlingsbeskrivningar, är en skrift som sammanställdes första gången inom projektet ”Frilandsgrönsaker – ökad lokalproduktion i norr” och som nu har uppdaterats av trädgårdsduon.

– Skriften är tänkt som en hjälp till exempelvis redan etablerade odlare, lantbrukare som vill komplettera sin produktion med grönsaksodling eller till nybörjare som vill starta en odling. Den kan också ses som ett komplement till Jordbruksverkets pärm ”Ekologisk odling av grönsaker på friland” säger Isaksson och fortsätter:

– Under årens lopp sker det hela tiden förändringar i lagstiftningar kring växtskyddsmedel och tillgången till dessa. Likaså förändras utbudet av sorter hos fröleverantörer och grödor blir mer eller mindre populära att använda och odla.

Med hjälp av medel från projektet Nära mat (Norrbottens livsmedelsstrategi), länsstyrelsen i Norrbotten och EU medel har det i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten därför nu gjorts en genomgång och uppdatering av häftet.

Klicka här för att ladda ner Odlingsbeskrivningarna (pdf)