Så får vi fler att utbilda sig till gröna jobb

Flera handfasta lösningar skapades på Almedalsveckans webinarium ”De gröna näringarna erbjuder utvecklande jobb – hur får vi fler att utbilda sig?”.

Närmare 50 personer deltog, varav ett femtontal på plats hos Gotland Grönt Centrum i Roma söder om Visby, resten digitalt. I en interaktiv dialog mellan både fysiska och digitala deltagare skapades konstruktiva lösningar.

  • Lär ut ledarskap på gröna utbildningar för att skapa bra arbetsplatser
  • Elever mycket nöjda med naturbruksutbildningen, marknadsför det
  • Börja redan i förskolan att visa naturbruk
  • Det goda livet på landet har genom pandemin blivit attraktivt

– Ska vi nå ungdomar, så behöver vi ha ungdomar som berättar om gröna näringar, menade Annika Bergman (bilden), ordförande i Gröna Arbetsgivare och VD på Hushållningssällskapet Halland, som satt med i panelen tillsammans med Marcus Söderlindh, LRFs riksförbundsstyrelse, Julia Österlund, LRF-ungdomen Gotland och utbildningsledare Maria Eriksson, Gotland Grönt Centrum.

Seminariet arrangerades av Hushållningssällskapet Gotland, Gotland Grönt Centrum och LRF och kan ses på https://almedalsveckanplay.info/61226.

Kontakt

Susanne Welin-Berger susanne.welin-berger@grontcentrum.se 0707-262 888

Helena Ullmark helena.ullmark@hushallningssallskapet.se 0720-70 95 99