Rolf och Esa fick näringslivspris för sina gärningar

Rolf Mattila och Esa Makslahti har mottagit Wittikkos Näringslivspris vid en ceremoni på Kukkolaforsen Turism & Konferens. Prissumman är 20 000 kr per stipendiat.

År 2001 avsatte Asta och Ragnar Wittikko en del av sina efterlämnade medel i en stipendiefond vars syfte är att uppmuntra och belöna personer vilka främjat näringslivsutvecklingen i Haparanda och Övertorneå kommuner. Stiftelsen förvaltas och företräds av Hushållningssällskapet, som också utser en styrelse bestående av en ordförande samt en företagarrepresentant från vardera Haparanda och Övertorneå kommuner.

Vid en ceremoni på Kukkolaforsen Turism & Konferens belönades årets stipendiater, Rolf Mattila och Esa Makslahti.

I motiveringen kan man läsa att Rolf Mattila, som driver RM Jakt AB i Övertorneå, tilldelas Ragnar och Asta Wittikos näringslivstipendium 2021 för föredömlig och inspirerande företagsamhet på landsbygden. Rolf Mattila har jobbat målmedvetet med att utveckla e-handelsförsäljning som möjliggör även en lönsam butiksförsäljning av jakt- och friluftslivsprodukter i Övertorneå med en stor regional kundkrets. Rolf Mattila är med sitt företag en positiv förebild och god ambassadör för landsbygdens företag.

Esa Makslahti är verksam i Haparanda och driver företaget Automobilservice. Han har tillsammans med sin hustru Tuula Kuure utvecklat sin verksamhet vi Automobilservice som präglas av god service och pålitlighet. De är mycket omtyckta i sin kundkrets. Esa Makslahti är en del av Haparandas positiva utveckling och är en förebild inom näringslivet i Haparanda lyder motiveringen.

På bilden från vänster: Mikael Kivijärvi, VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Esa Makslahti, Rolf Mattila och Birgitta Jysky, styrelsemedlem i Asta och Ragnar Wittikkos näringslivsstipendium.