Röding odlad i Norrbotten kan finnas i affärerna 2026

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens planer på att bygga en landbaserad fiskodling i Sunderbyn i Luleå är ett steg närmare verklighet.

Nu ska myndigheter och allmänheten få skicka in synpunkter eftersom Mark- och miljödomstolen i Umeå tycker att Hushållningssällskapet har presenterat tillräckligt om sina planer.

Om alla tillstånd beviljas kan det säljas norrbottniskt odlad röding redan våren 2026.

– Tanken är att producera 2500 ton fisk per år från början, och 10 000 ton på sikt, säger projektledaren Mikael Kivijärvi, seniorrådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten till Sveriges Radio P4 Norrbotten.

Lyssna på hela intervjun med Mikael här