Remissyttrande

Remissyttrande är ett konkret verktyg för att officiellt framföra förslag och synpunkter på utredningar som berör Hushållningssällskapen och våra verksamheter. Vid framtagande av remissvar används kompetens och erfarenheter som finns hos alla 17 Hushållningssällskap.

Remissyttranden 2018

Remissyttrande 2017

Remissyttrande 2016

Remissyttrande 2015

Söker du remisser från år 2014 eller äldre, kontakta Förbundskansliet