Rekordmånga hästar anmälda till hästpremiering i Västerbotten

I helgen genomförs årets sto- och unghästpremieringar i Norrbotten och Västerbotten. Det är Hushållningssällskapet som är arrangör av premieringen.

Sommarpremieringen är en stor händelse för alla hästälskare och avelsintresserade hästmänniskor. Här kan man få sin häst avelsvärderad, oavsett vilken ras man har.

Hästarna poängbedöms efter exteriör och rörelser, härstamning, hälsotillstånd och i förekommande fall prestationer hos hästen. I de fall avkommor finns ska även de vägas in i resultatet. Vissa hästar ska även avlägga körprov och bruksprov. Premieringsförrättare (domare) är Elisabeth Ljungstorp från Valdemarsvik.

I år är det drygt 50 hästar anmälda i vardera län, vilket är en rekordnotering i Västerbotten. Premieringarna genomförs i Boden respektive i Umeå.

Norrbotten
Datum och tid: lördagen den 26 augusti, kl 8.30-16.15 (ca)
Plats: Bodens ridklubb, Kopplingsvägen 17, Boden

Tidsprogram BD 2017

Västerbotten
Datum och tid: söndagen den 27 augusti, kl. 10.00-15.00 (ca)
Plats: Hippologum i Umeå

Tidsprogram AC 2017

Kontaktperson
Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, tel. 070-343 42 54