Referat från träffar med Skellefteortens Hushållningsgille

Under hösten har Skellefteortens Hushållningsgille inbjudit till två samlingar.

Den 12 okt stod det Filbryta på matsedeln i Anderstorpskyrkan.
Efter ”bruttun” med skinksmörgås, kaffe och kaka berättade Siri och Lars-Peter Isacsson
om sitt arbete som stugvärd i Kungsledens övernattningsstugor.

Stugorna är välutrustade för övernattning men gästerna som kommer, kan ha råkat ut för
olika ”haverier” på sin utrustning eller kropp under resans gång. Här får stugvärdarna rycka in
och reparera utrustning, skor, kläder och inte minst viktigt ”kroppen”.

När man skidat några dagar har ofta själva kroppen tagit ”stryk” och skavsår på fötter och
axlarna är mycket vanligt, med salva och mellanlägg lindrar värken och den skidande kan fortsätta, glad och tacksam för omvårdnaden. En mycket intressant inblick i en ovanlig typ av ”frivilligarbete”.

Den 7 dec. inbjöds till ”Dopp i gryta” i Bureå församlingsgård.
Efter en välsmakande ”Blaait” me kaffe, skinksmörgås och kaka, inträder Magdalena Lodin i salen (spelad av Erna Forsman). Magdalena är den första kvinna som blev anställd av Bure Sågverksintressenter, hon tillträdde tjänsten som VD 1834 då hennes svåger hastigt avlidit. Några av de problem hon hade att bemästra, var hur man skulle få de sågade plankorna från sågen på Strömsholm till Bureå hamn.

Mycket plank flottades ner till hamnen och ”fiskades” upp och staplades för torkning i hamnen. Ett annat scenario var att ortens bönder körde med häst och vagn den sista biten till hamnen. Sågningen utfördes sommartid då bönderna var upptagna med eget skördearbete, detta bidrog till att transporterna försvårades.

Branden 1842 ödelägger hela Strömsholm, både såg och herrgård. Ett gigantiskt arbete att
åter få ramsågen igång.

Många andra ”typiskt” manliga arbeten fick den duktiga damen hantera under sin 48 år i Bureå varav 12 år som VD. Med stora applåder tackade de 50 närvarande Erna Forsman, som Magdalena Lodin.

Kvällarna avslutades med mera kaffe och lotteridragning

/
n´gunnar

Gunnar Hedman 070-317 42 67 | gunnarhedman@live.se