Rapport från Västbo årsmöte

Västbo häradsgille har hållit årsmöte, Rickard Carlsson höll ett intressant föredrag och visade bilder när han arbetade på farmer i Mozambique

Vallerstadsstiftelsens miljö och kultur pris utdelades till Jan & Leif Bång användning av häst i jord och skogsbruk.

Långaryd Norra hembygdsförening (Lennart Erlandsson) restaurering av kvarn och såg

Isak & Sofie Sveningsson  nystartare mjölkproduktion