Räntefria lån för jordbrukare – ansök senast 1 februari

Ansök om räntefria lån för jordbrukare från Stiftelsen C R Prytz donation senast den 1 februari 2017.

Räntefria lån kan i mån av tillgång på medel lämnas till:

  • Förvärv/tillköp av jordbruksfastighet i första hand.
  • Ny-, till- eller ombyggnad av ekonomibyggnader.

Enligt donationsbestämmelserna har yngre familjejordbrukare företräde till lånen.

Blanketter och ytterligare information:

www.prytzfond.se eller tel. 035-465 20.

Ansökan skickas senast den 1 februari 2017 till:
Stiftelsen C R Prytz donation, Lilla Böslid 146,
305 96 Eldsberga.