Rådgivning ska ge vassare arbetsgivare

Nu under hösten lanseras ”HIR arbetsgivare”. En tjänst som hjälper företagaren i frågor om arbetsmiljö, personalfrågor, rekrytering och strategisk ledning – Frågor man måste ha koll på för att skapa en attraktiv arbetsplats. 

– Vi har under flera år märkt en stor efterfrågan på just dessa tjänsterNär företag växer snabbt och helt plötsligt får många anställda tvingas företagaren sätta sig in i frågor som ligger långt utanför produktionen. Det gäller att hela tiden ligga i framkant eftersom en fungerandeattraktiv arbetsplats är en förutsättning för att lyckas med sin verksamhet, säger Sara Johnsson, utvecklingsansvarig på HIR Skåne.  

Lantbrukssektorn är den mest olycksdrabbade branschen i Sverige och genom att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön skapar man bättre förutsättningar för såväl företagare som personal. Det handlar dels om att ha koll på lagkraven men framförallt att få personalen delaktig i att jobba för en säker arbetsmiljö. 

Sara Johnson har under många år arbetat med frågor kopplade till kompetensförsörjning och märkt av de utmaningar kring rekrytering av personal som branschen står inför. 

 Många gånger fokuserar man inte på personalfrågorna när man expanderar sitt företag. Då är det inte konstigt om man känner en osäkerhet kring frågor om t ex arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

De senaste åren har en trend med större fokus på personalfrågor vuxit sig allt starkare, nämligen ett ökat fokus på mjuka värden, såsom relationer, meningsfullhet, gemenskap och delaktighet. Detta skifte ställer betydligt högre krav på arbetsgivaren som måste lägga fokus på de mjukare värdena för att ha nöjda medarbetare som trivs på jobbet.  

Tjänsten HIR arbetsgivare inleds med en kartläggning av företagets behov. Därefter anpassas innehållet individuellt. 

 Vi vet att behovet av rådgivning inom arbetsmiljö och personalfrågor är stort och är därför förberedda att tillgodose kundernas skiftande behov inom dessa områdenEn annan tjänst som vi vet att många efterfrågar är hjälp med rekrytering av personal. Här kommer vi kunna stötta i rekryteringsprocesser av till exempel lantarbetare och djurskötare. Vi vet också att flera företag kommer behöva hjälp med att söka arbetstillstånd för utländsk arbetskraft. 

Genom att skapa rutiner och ge verktyg för att på ett effektivt sätt sköta allt som har med ledarskap, organisation och arbetsgivaransvar kan företagaren frigöra tid. Tid som kan ägnas åt att strategiskt utveckla och driva företaget på ett effektivt sätt, slippa sanktioner och slutligen skapa en attraktiv arbetsplats.  

– Det handlar inte bara om att hitta rätt personal utan du ska även lyckas behålla den. Vi vill se hållbara, innovativa företag som utvecklas i balans med nöjd personal. 

Vill du veta mer? 

 Kontakta Sara Johnson 010-476 22 54 

 

 

Se kort film om tjänsten