Rådgivning om tvärvillkor – Film om hur det går till

Du som är lantbrukare kan köpa subventionerad rådgivning om tvärvillkor. Du betalar bara 30 procent av kostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet.

Boka din tvärvillkor rådgivning hos oss! Du kan antingen boka en komplett genomgång av alla tvärvillkor som rör din gård eller få en djupare rådgivning inom ett område. Vi har rådgivare för både djur och växtodlingsgården! Nedan kan du se en film om hur ett rådgivningsbesök kan gå till. Rådgivningen är subventionerad och du betalar bara 30 procent av kostnaden.

  • Kontakta ditt Hushållningssällskap som har behöriga rådgivare för tvärvillkor!