Rådgivning om förgröning

Nu kan du som lantbrukare köpa rådgivning om förgröning. Rådgivningen är subventionerad och du betalar bara 30 procent av rådgivningskostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet.

Rådgivningen omfattar fyra punkter

  • Regelverket om förgröning
  • Optimering av biologisk mångfald inom ramarna för förgröningen och utifrån företagets intresse och inriktning
  • Dialog kring vad som kan fungera och är optimalt med hänsyn tagen till både ekonomi och biologisk mångfald på den enskilda gården
  • Flerårsplan för förgröning

Rådgivningen anpassas till dina önskemål och intressen. Planen kan se olika ut beroende på om du är intresserad av jakt, pollinering av grödor, biologisk bekämpning av skadeinsekter eller något annat.

Se filmen med Bengt Hellström

Läs mer här

Kontakta våra förgröningsrådgivare

Lena Friberg, HIR Skåne, tel. 010-476 22 76 eller e-post: lena.friberg@hushallningssallskapet.se

Ingemar Henningsson, HIR Skåne, tel. 0706-628403 eller e-post: ingemar.henningsson@hushallningssallskapet.se 

 

Logotyp_EU