Rådgivning med morgontidningen

Hushållningssällskapet Östergötland kommer genom ett samarbete med NTM-Distribution öka tillgängligheten för kunderna genom att distribuera rådgivarbrev på morgonen. Detta avser de kunder som prenumererar på rådgivarbreven i pappersform.

Ett problem med att skicka våra rådgivarbrev via post idag är att de ofta kommer på eftermiddagen till kunden. Genom att distribuera dem tillsammans med tidningen på morgonen ges lantbrukaren möjlighet att tidigt på dagen ta del av informationen. Vid t.ex. akuta åtgärder såsom svamp, insekter, risk för dåligt väder kan det vara skillnad om en insats görs vid rätt tidpunkt eller inte, säger Madeleine Wiström ansvarig för växtodlingsrådgivningen på Hushållningssällskapet Östergötland. Oftast är det enklare att finna tid till att läsa och analysera rådgivningsbreven till frukosten än mitt på dagen. När lantbrukaren sedan har läst de rekommendationer som ges kan man enkelt ta med rådgivarbrevet ut till personalen som sedan kan studera det vid en morgonsamling. Verksamheten för dagen eller den närmaste tiden kan sedan styras efter de råd som kommer.

Genom detta samarbete kan vi distribuera kundens rådgivarbrev sex dagar i veckan (måndag till lördag) och hjälper därmed till med utvecklingen av den östgötska växtodlingen säger Billy Carlsson på NTM-Distribution.

För mer information kontakta Madeleine Wiström

0708-29 08 27
Madeleine.Wistrom@hushallningssallskapet.se