Om oss

All den service och rådgivning ditt lantbruks- eller landsbygdsföretag behöver för att utvecklas finns hos Rådgivarna i Sjuhärad. Rådgivare och fältpersonal har ett gott samarbete som gör att du kan få ett helhetsperspektiv på din verksamhet. Försöksgården Rådde gård ger oss en fast förankring i myllan där Hushållningssällskapet Sjuhärads fältförsök, utvecklings- och forskningsprojekt genererar värdefull kunskap till våra rådgivare och kunder. Den lokala förankringen är viktig och ger ägarna fortsatta möjligheter att lokalt bestämma om framtiden.

Rådgivarna i Sjuhärad har sitt huvudkontor på Landsbygdens Rådgivningscentrum, Rådde Gård, i Länghem med kontor för fältservice i Ulricehamn. Verksamheten är främst riktad till lantbrukare och landsbygdsföretagare.

Rådgivarna i Sjuhärad ekonomiska förening bildades den 1 januari 2010 genom att Södra Älvsborgs Husdjur ombildades och Hushållningssällskapet Sjuhärad gick in som hälftenägare. I samband med detta flyttades de flesta rådgivarna i Hushållningssällskapet över till Rådgivarna i Sjuhärad och vi är idag ca 40 anställda.

Tillsammans med Skånesemin har Rådgivarna satsat på en enkel och effektiviserande IT-plattform för hantering av kodata. TopCow finns för både mjölk- och köttproducenter och är tillgängligt i hela landet. Läs mer om TopCow under våra tjänster.