Medlem Rådgivarna i Sjuhärad

Rådgivarna i Sjuhärad är en ekonomisk förening som bildades den 1 januari 2010 genom att Södra Älvsborgs Husdjur ombildades och Hushållningssällskapet Sjuhärad gick in som hälftenägare. Föreningen har omkring 600 medlemmar  och verksamheten är främst riktad till lantbruks- och landsbygdsföretagare. Medlemskap är öppet för våra husdjurskunder och ger vissa förmåner som till exempel att kunna anlita Fältservice husdjurstekniker.

Rådgivarna i Sjuhärad är en liten föreningen som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling tack vare att vi delar lokaler med Hushållningssällskapet fältförsöks- och forskningsavdelning. Tillsammans med Skånesemin har vi gjort en satsning på en enkel och effektiviserande IT-plattfoorm för hantering av kodata til nytta för Sveriges mjölk- och nötköttsföretagare. Vi har också ett utbyte med Strömma Naturbrukscentrum både när det gäller rådgivare och praktikanter.

Ett medlemskap i Rådgivarna i Sjuhärads ekonomiska förening är inte bara förmånligt för dig som lantbrukare, utan också en investering i lokal utveckling av lantbruk och landsbygd.