Rådgivare samlades för kunskapsutbyten på grovfoderkonferens i Trondheim

I början av september reste rådgivare från Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten till Trondheim för att delta vid European Grasslands Foundations (EGF) konferens. Nu är det hemkomna med ny kunskap redo att omsätta i rådgivning!

Läs växtodlingsrådgivare Kristina Sigfridssons reseberättelse.