Räcker maten vid krig och kris?

Hur står det till med försörjningsgraden av livsmedel i landets kommuner? Nu går det att få svar på frågan genom ett verktyg  som utvecklats av Hushållningssällskapet. 

Tjänsten som erbjuds är en kartläggning av en kommuns livsmedelsproduktion och konsumtion. Till grund ligger nationell statistik samt lokala uppgifter.

Beräkningsmodellen ger underlag för att förbättra försörjningsbalansen lokalt. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan geografiska områden är livsmedelsproduktion även en viktig fråga för landets kommuner. Analysverktyget visar kommunens grad av självförsörjning samt rankar kommunernas robusthet.

– Med ökade oroligheter internationellt och klimatförändringar blir det allt viktigare att ha en väl fungerande nationell livsmedelsproduktion, säger Nicklas Bengtsson, utvecklingsledare som tillsammans med Sofia Alriksson, landsbygdsutvecklare och Birgit Fag, rådgivare tagit fram tjänsten.

– Ett första steg är att förstå den lokala balansen av produktion och konsumtion av lokala livsmedel i kommunen och därefter se vilka insatser som kan och behöver göras, säger Sofia Alriksson.

Den innovativa modellen som har tagits fram för att beräkna kommuners försörjningsbalans visar på utvecklingsmöjligheterna i kommunen och levererar tillförlitlig, oberoende statistik på ett överskådligt och illustrativt sätt.

– Att förbättra försörjningsbalansen gynnar näringslivsutvecklingen i en kommun, säger Sofia Alriksson. Den statistik som tas fram berör kommunala ansvarsområden som måltidsverksamhet, krisberedskap, samhällsbyggnad och miljöarbete.

 Ett tiotal kommuner har de senaste veckorna anslutit sig till tjänsten och intresset ökar i hela landet. Lessebo kommun är en av kommunerna i Kronoberg som bestämt sig för att få grepp om försörjningsbalansen.

– Från kommunernas sida får nu vi en sammanställning och vi pratar samma språk. Vi får en plattform att arbeta utifrån och jag ser ett arbete lång tid framöver där kanske även förändringar inom lagstiftning kan vara nödvändig,  säger Patrik Itzel, Beredskaps- och säkerhetssamordnare i Lessebo kommun som varit drivande i projektet inom Krissamverkan Kronoberg.

Beräkningsverktyget ger en överblick av markanvändning, foder- och livsmedelsproduktion i en kommun.

– Det här är områden som Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av och bred kompetens för att arbeta med. Vi vill att beräkningen ska fungera som underlag till att förbättra försörjningsgraden, stärka krisberedskapen och utveckla näringslivet. Det är på det lokala planet man kan arbeta praktiskt med att få en förändring av försörjningsbalansen, säger Frida Carlsson, vd Hushållningssällskapet Jönköping.

 

Webbinarie: välkommen på en digital presentation av tjänsten Försörjningsbalans kommun den 7 december kl 14.00-15.00. Anmäl dig här: Digital presentation av Försörjningsbalans kommun 7/12

Mer info: hushallningssallskapet.se/tjanster/mat/forsorjningsbalanskommun/

 

Kontaktpersoner för bilder och illustrationer:
Helena Falkman
helena.falkman@hushallningssallskapet.se 070-354 84 64


Kontaktlista för lokal uppföljning med Hushållningssällskapet

Halland:
Linda Wennerholm:
linda.wennerholm@hushallningssallskapet.se 070–7109859

Stockholm, Uppsala, Södermanland:
Anna Karin Landin:
annakarin.landin@hushallningssallskapet.se 070–3291796

Jämtland:
Ida Lindman
ida.lindman@hushallningssallskapet.se 070-2835962

Julia Pearson
julia.pearson@hushallningssallskapet.se 070-5251138

Jönköping:
Sofia Alriksson:
sofia.alriksson@hushallningssallskapet.se 070–8293057

Kalmar Kronoberg Blekinge:
Emma Johansson
emma.johansson@hushallningssallskapet.se 070–8290830

Pernilla Sjögren
pernilla.sjogren@hushallningssallskapet.se 072–3515068

Norrbotten-Västerbotten:
Carolin Vallgren:
carolin.vallgren@hushallningssallskapet.se 070–3335631

Västra Götaland:
Christina Milén Jacobsson
cmj@hushallningssallskapet.se 0521–725515

Cecilia Sassa Corin
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se 0521-725561

Östergötland:
Anna Sjögren:
anna.sjogren@hushallningssallskapet.se 070–8294240

Skåne
Annika Jönsson
annika.jonsson@hushallningssallskapet.se 010-47 62 010


Övriga frågor:
Lisbeth Rauden, 073-064 91 69
Pressansvarig
Hushållningssällskapens Förbund


_______________________________________________________________

 

Om Hushållningssällskapet
Med kunskap, stort kundfokus och medlemsengagemang utvecklar Hushållningssällskapet det gröna näringslivet. Hushållningssällskapet består av 15 Hushållningssällskap, från norr till söder, från öst till väst. Under 2021 omsatte sällskapen drygt 900 miljoner kronor, och vi fortsätter stadigt att växa. Vi arbetar med lantbrukets och landsbygdens utveckling efter regionala förutsättningar och med våra kunders utmaningar som drivkraft. Sedan över tvåhundra år är Hushållningssällskapet en oberoende aktör som verkar för att hushålla med jordens resurser – därav namnet. Cirka 1000 medarbetare delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Hushållningssällskapet har idag cirka 25 000 medlemmar.