Räcker kvävet till brödvete?

I maxrutor lägger vi ut extra kvävegödsel i våra kunders höstveten.

Taktiken är enkel: när rutan syns i kontrast till den övriga grödan saknas kväve i fältet!

Kontakta din växtodlingsrådgivare om du vill veta mera!