Projektrapporter på Hushållningssällskapet.se

Nu har vi på Hushållningssällskapet Sjuhärad publicerat våra viktigaste försöksrapporter på hemsidan så de kommer till allmänhetens nytta.

Här kan du läsa om allt från skördesystem i vall till biogasprocesser och gallringsförsök i granskog.

Rapporterna hittar du här.

 

Glad Påsk önskar vi på Hushållningssällskapet.