Västra Order Projekt

 • ProjektOrderbeställning

  Använd detta orderformulär för projekt när finansieringsbeslut kommit. Projekten har ett start och slutdatum och har oftast tydligt i beslutet angivna redovisningeregler. Läs noga igenom innan projektstart.
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • JordbruksverketLänsstyrelsenArvsfondenPrivat finansiärStiftelsen PrytzÖvriga 
 • 9704 Personal kostnader6550 Köpta tjänster/Konsultarvode9704 Indirekta kostnader / OH5800 ResekostnaderÖvriga Utgifter Konto nr 1Övriga Utgifter Konto nr 2Övriga Utgifter Konto nr 3 
  Var sparsam med antalet budgetkonton men totala budgetbeloppet skall konteras. Ange i textrutan vilka kontonr "Övriga utgifter" motsvarar tex 1= 6421 Revision
 • Projektledare samt timbudget/projekttidMedarbetare 1 samt timbudget/projekttidMedarbetare 2 samt timbudget/projekttid 
  Fyll i namn ochi timbudget för projektledaren samt respektive medarbetare!