1. Tolkning av Nitrat- och Kaliumanalyser från plantsaft av potatisbladskaft i potatis

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Handledning för användare av webverktyget Päranäring Dessa handledningar har tagits fram som en del av projektet Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling. Projektet är finansierat via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektledare för projektet […]

 2. Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Steg 1 receptutveckling och teknikadaptering för droppbevattning av växtmaterial Sammanfattning Tre tänkbara vegetabiliska substrat analyserades, vilka bedömdes lämpade som växtnäringskälla i droppbevattning till specialkulturer i ekologisk odling: återväxt av vitklöver efter fröskörd,  konservärtshalm och skörderester av broccoli. Samtliga material hade näringsproportioner som indikerar att biogödsel från dem bör vara intressant som gödselmedel.

 3. Nyttja skogens värden

  Publicerad | Skog

  Projektet är pågående

    Projektet ger nya skogsägare kunskaper och visar exempel åtgärder med både positiva och negativa utfall på skogsbruksåtgärder utifrån natur-, kultur- och social hänsyn. Som deltagare i projektet ska skogsägaren få en stärkt roll som förvaltare och i planeringen av åtgärder på sin fastighet.

 4. Marknadsundersökningar Mer Marknadsförd Mat

  Publicerad | Forskning och utveckling, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Marknadsundersökningar Här publiceras marknadsundersökningar som har gjorts av studenter från Jönköping University. Dessa marknadsundersökningar är öppna för alla att läsa och ska hjälpa dig som företagare att hitta nya affärsmöjligheter, främst kopplat till försäljning. Saknar du en specifik marknadsundersökning? Du kanske vill veta prisbilderna på nötkött i offentlig upphandling, du kanske vill veta vilka produkter […]

 5. Mer Marknadsförd Mat från Jönköping

  Publicerad | Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Tycker du också att det är för lite mat med rötter från Jönköping på tallrikarna? Nu är projektet ”Mer Marknadsförd Mat” igång där vi vill gynna ökad försäljning av livsmedel. Projektet riktar sig till dig som är förädlare eller producent oavsett storlek men inom kommunerna Eksjö, Nässjö, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och södra samt västra delarna […]

 6. Gödslingsförsök i ensilagemajs

  Publicerad | Fältförsök

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet Halland genomför ett fältförsök i ensilagemajs för att undersöka möjligheten att minska tillförseln av mineralfosfor till majs med hjälp av metoden att surgöra flytgödsel med hjälp av svavelsyra. Projektet utvärderar parametrar som grödans rotutveckling, kväve- respektive fosforupptag, skörd, fodervärde m.m. Målet är att lantbrukare direkt kan omsätta resultaten av dessa försök i egen verksamhet. […]

 7. Ecobeans – Forskningsprojekt om nyttodjurens betydelse för skörden i åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö, Växtodling

  Projektet är pågående

  Ökad kunskap om ekosystemtjänster, såsom pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet uthålligt – så kallad ekologisk intensifiering.

 8. Halmbalar för humlor

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Humlor utför viktiga ekosystemtjänster när de pollinerar grödor som klöver, raps, åkerböna, frukt och bär. Humlor lider av brist på föda och troligtvis boplatser, särskilt på slätten. Att sätta ut halmbalar som boplatser rekommenderas ofta, men det är inte känt om humlor utnyttjar balarna.

 9. Viltkedjan – stärka svaga länkar

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Forskning och utveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande, Skog

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Halland vill med projektet Viltkedjan – stärka svaga länkar fortsätta med och bygga vidare på det arbetet som tidigare gjort inom två vildsvinsprojekt. Vi har identifierat ett antal svaga länkar i viltvärdekedjan där vi vill testa och utveckla metoder och arbetssätt för att lösa dessa problem. I projektet kommer vi arbeta med viltkött […]

 10. MatFröjd

  Publicerad | Livsmedel, mat och hälsa, Mat och hälsa

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet får stöd från Arvsfonden för att ta fram appen MatFröjd – Matlust och Matglädje för äldre. Matfröjd är det första projektet som får stöd i Arvsfondens satsning för äldre med funktionsnedsättning. Appen MatFröjd är ett enkelt hjälpmedel för äldre, deras anhöriga och för personal. Målet är att  äldre som har en  förvärvad eller åldersrelaterad funktionsnedsättning […]