1. Samarbete för att genomföra platsanpassade tekniker för minskade fosfortransporter från jordbruksmark till ytvattendrag – fallstudie Skintan

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Detta samarbetsprojekt syftar till att genomföra tekniker och åtgärder i markanvändningen längs jordbruksån Skintan vilka kan leda till minskade transporter av fosfor från jordbruksmarken till vattendraget. Skintan är ett kustnära vattendrag som avvattnar cirka 5 500 hekar i norra Halmstad kommun, varav omkring 75 % är åkermark, som är en mycket hög andel. I den […]

 2. Ull som resurs

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  ”Ull som resurs” är ett samarbetsprojekt i Halland som skapats för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som idag destrueras. Ull har en otrolig potential. Ull är slitstark, formbar, tål höga temperaturer, är ljuddämpande och elastisk. Ull är 100% nedbrytbar och med rätt hantering en hållbar produkt. Projektet bygger […]

 3. Nordic Nature Health Hub

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Skog

  Projektet är pågående

  En nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare och alla som rör sig i naturen.

 4. Tolkning av Nitrat- och Kaliumanalyser från plantsaft av potatisbladskaft i potatis

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Handledning för användare av webverktyget Päranäring Dessa handledningar har tagits fram som en del av projektet Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling. Projektet är finansierat via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektledare för projektet […]

 5. Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Steg 1 receptutveckling och teknikadaptering för droppbevattning av växtmaterial Sammanfattning Tre tänkbara vegetabiliska substrat analyserades, vilka bedömdes lämpade som växtnäringskälla i droppbevattning till specialkulturer i ekologisk odling: återväxt av vitklöver efter fröskörd,  konservärtshalm och skörderester av broccoli. Samtliga material hade näringsproportioner som indikerar att biogödsel från dem bör vara intressant som gödselmedel.

 6. Nyttja skogens värden

  Publicerad | Skog

  Projektet är pågående

    Projektet ger nya skogsägare kunskaper och visar exempel åtgärder med både positiva och negativa utfall på skogsbruksåtgärder utifrån natur-, kultur- och social hänsyn. Som deltagare i projektet ska skogsägaren få en stärkt roll som förvaltare och i planeringen av åtgärder på sin fastighet.

 7. Marknadsundersökningar Mer Marknadsförd Mat

  Publicerad | Forskning och utveckling, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Marknadsundersökningar Här publiceras marknadsundersökningar som har gjorts av studenter från Jönköping University. Dessa marknadsundersökningar är öppna för alla att läsa och ska hjälpa dig som företagare att hitta nya affärsmöjligheter, främst kopplat till försäljning. Saknar du en specifik marknadsundersökning? Du kanske vill veta prisbilderna på nötkött i offentlig upphandling, du kanske vill veta vilka produkter […]

 8. Mer Marknadsförd Mat från Jönköping

  Publicerad | Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Tycker du också att det är för lite mat med rötter från Jönköping på tallrikarna? Nu är projektet ”Mer Marknadsförd Mat” igång där vi vill gynna ökad försäljning av livsmedel. Projektet riktar sig till dig som är förädlare eller producent oavsett storlek men inom kommunerna Eksjö, Nässjö, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och södra samt västra delarna […]

 9. Gödslingsförsök i ensilagemajs

  Publicerad | Fältförsök

  Projektet är pågående

  Hushållningssällskapet Halland genomför ett fältförsök i ensilagemajs för att undersöka möjligheten att minska tillförseln av mineralfosfor till majs med hjälp av metoden att surgöra flytgödsel med hjälp av svavelsyra. Projektet utvärderar parametrar som grödans rotutveckling, kväve- respektive fosforupptag, skörd, fodervärde m.m. Målet är att lantbrukare direkt kan omsätta resultaten av dessa försök i egen verksamhet. […]

 10. Ecobeans – Forskningsprojekt om nyttodjurens betydelse för skörden i åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö, Växtodling

  Projektet är pågående

  Ökad kunskap om ekosystemtjänster, såsom pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet uthålligt – så kallad ekologisk intensifiering.