1. Hästsektorns klimatpåverkan

    Publicerad | Forskning och utveckling, Häst

    Projektet är avslutat

    Syftet var att beräkna klimatpåverkan från olika hästverksamheter och att identifiera åtgärder för att minska hästsektorns klimatpåverkan. Syftet var även att bygga upp kunskap om hästsektorns klimatpåverkan och om vilka faktorer som påverkar hästhållningens klimatavtryck. Projektledare; Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; Jordbruksverket             Ur sammanfattningen Studien har gjorts med ett […]