1. Hushållningssällskapets klimat och hållbarhetsprojekt

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet kan ses som en förstudie inför tillämpade försök med syfte att möjliggöra långsiktigt hållbara lantbruksföretag på Sydsvenska höglandet. Hållbarheten ska nås genom att man på gårdsnivå bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen, begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap och ingen övergödning, samtidigt som lönsamhet och konkurrenskraft stärks. För att erhålla nödvändiga kunskaper ska Rådde […]

 2. Hästsektorns klimatpåverkan

  Publicerad | Forskning och utveckling, Häst

  Projektet är avslutat

  Syftet var att beräkna klimatpåverkan från olika hästverksamheter och att identifiera åtgärder för att minska hästsektorns klimatpåverkan. Syftet var även att bygga upp kunskap om hästsektorns klimatpåverkan och om vilka faktorer som påverkar hästhållningens klimatavtryck. Projektledare; Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland Finansiär; Jordbruksverket             Ur sammanfattningen Studien har gjorts med ett […]