1. Integrerad ogräsbekämpning i lök

  Publicerad | Fältförsök

  Projektet är pågående

  I detta projekt undersöktes om det är möjligt att minska herbicidanvändningen i sådd lök via integrerade koncept där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras till hela strategier.

 2. Ny modell för utveckling inom svenskt jordbruk

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  En odlargrupp som arbetar med DeltagarDriven Utveckling (DDU) av industripotatis har startats upp under år 2013 inom ramen för detta projekt.

 3. Gröna rum på schemat – Pedagogiska trädgårdar i förskolan och skolan

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  I drygt 20 år har Hushållningssällskapet arbetat med de populära skolträdgårdarna där elever, lärare och föräldrar tillsammans får ta hand om en trädgård. Konsumtionen av grönsaker har ökat i skolmaten och intresset för odling är stort. Vad är pedagogiska Skolträdgårdar? Skolträdgårdar är ett populärt projekt som är integrerat i skolverksamheten och ingår i den ordinarie […]

 4. Vandringsturism i Värmland

  Publicerad | Besöksnäring

  Projektet är avslutat

  Vandringsturismen är mycket stor i Europa och övriga världen, vilket innebär att den potentiella marknaden är stor. I Skottland är 20% av den totala turismomsättningen relaterad till vandringsturism. Intresset för vandringsturism i Värmland växer.

 5. Våga växa och utöka Värmländsk biodling

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Den svenska biodlingen och honungsmarknaden har en inte utnyttjad utvecklingspotential. Svensk honungsmarknad är inte tillräckligt utvecklad och detta gäller även den värmländska honungens särprägel med dess utvecklingspotential.

 6. Fiskelyftet

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Fiskelyftet i Eda & Årjäng pågick under åren 2009-2013. Hushållningssällskapet tog i samarbete med 13 berörda fiskevårdsföreningar fram en färdig förvaltningsplan för vart och ett av fiskevårdsområdena.

 7. Landsbygdens framtid

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är pågående

  Hur ser dina affärer ut idag, hur skulle de kunna se ut imorgon? För många företagare på landsbygden gäller det att vara snabb till förändring. Ibland behöver affärsidén ses över, för att dra nytta av nya behov från kunder och samhälle.

 8. Mjölkens framtid i Värmland

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är avslutat

  Tror du att mjölken har en framtid i Värmland? Det tror vi!

 9. Skafferiet

  Publicerad | Besöksnäring, Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Skafferiet är en projektverksamhet som pågått i flera omgångar under senare år. Det senaste Skafferietprojektet avslutades 2013. Skafferiets övergripande mål har varit att stimulera till företagande och entreprenörskap inom småskalig livsmedelsförädling i Värmland.