1. Teknik i droppbevattning

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är avslutat

  Projektet som avslutades i december 2018 syftade till att öka kunskapen om teknik i droppbevattning, med inriktning mot bärodling.

 2. Feromonbaserad övervakning och kontroll av jordgubbsvecklaren

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Jordgubbsvecklarens larv angriper blommorna, vilket leder till utebliven fruktsättning eller deformerade små bär. Jordgubbsvecklaren är ett ökande problem i svensk och dansk jordgubbsproduktion, och problemet riskerar att förvärras med klimatförändringen.

 3. Samverkan inom lantbrukets kunskapsutveckling

  Publicerad | Okategoriserat

  Projektet är avslutat

  I studien som gjordes under 2017-2018 undersöktes lantbrukares, rådgivare och forskares syn på hur kunskapsutvecklingen inom lantbruk fungerar i dagsläget, och hur det skulle kunna fungera annorlunda utifrån ett samverkansperspektiv.

 4. Tillväxt i svensk sparrisproduktion

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är avslutat

  Syftet med projektet var att sammanställa information för att utöka kunskapen om sparrisproduktion samt att stimulera till utveckling av den svenska sparrisproduktionen. Projektet pågick under år 2017.

 5. Droppbevattning i grönsaksodling

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Ny bevattnings- och gödselteknik i grönsaksodling. Projektet kommer att utföras hos två odlare i södra Sverige i kulturerna morot och lök (Mariannes farm och Almhaga). I försöket kommer standardgödsling och standardbevattning att jämföras med en innovativ lösning med dropp och näringsbevattning.

 6. Minskade miljö- och arbetsmiljöeffektervid användning av kemiska växtskyddsmedel i växthus

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Kemikalieläckage från växthus är fortfarande en aktuell fråga. Vid all användning av kemikalier finns det en risk för att läckage uppstår. Helt slutna system är svårt att uppnå även om man har recirkulering av sitt bevattningsvatten. Sedan en tid tillbaka finns dessutom ett lagkrav på att påfyllnaden av växtskyddsmedel inte får ske hårdgjord yta utan […]

 7. Klimatstyrning som integrerad växtskyddsmetod i växthus

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Att klimatet i växthuset har stor betydelse för svampangrepp är väl känt och reglering av fuktigheten sker i alla odlingar. Men att klimatet även är helt avgörande för effekten av nyttodjuren är det få odlare som utnyttjar fullt ut. Klimatet i växthus ska naturligtvis i första hand se till att optimeras utifrån plantornas tillväxt. Genom […]

 8. Handbok; Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är avslutat

  Skriv ut handboken; Grönsaksodling i tunnel – en handbok för ökad tillväxt » Under 2018 gjordes en litteratur- och intervjustudie med fokus på tunnelodlade grönsaker. Litteraturstudien bygger främst på referenser och erfarenheter från olika områden i världen som kan vara tillämpbara för svenska förhållanden.

 9. Humleodlarförening i Östergötland

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Projektets mål är att skapa ett nätverk för kunskapsspridande om humleodling för att kunna utveckla den svenska humleodlingen. Hushållningssällskapet driver idag ett humlesortförsök som bidrar till ökad kunskap om humlesorter som passar att odla i Östergötland.