1. Humleodlarförening i Östergötland

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Projektets mål är att skapa ett nätverk för kunskapsspridande om humleodling för att kunna utveckla den svenska humleodlingen. Hushållningssällskapet driver idag ett humlesortförsök som bidrar till ökad kunskap om humlesorter som passar att odla i Östergötland.

 2. Mobil gröngödsling i ekologisk odling

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Andelen ekologiskt odlad areal ökar och tillgången på ekogodkänd gödsel är begränsad. Det är hård konkurrens om tillgängliga gödselmedel och priserna är höga. Det gör det intressant att undersöka möjligheten att kunna använda grönmassa som gödselmedel.

 3. Biogas och rötrest i ekologiska odlingssystem

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  För att undersöka potentialen i biogasproduktion och möjlighet till gödsling med rötrest i ekologisk produktion gjordes en specialstudie i det långliggande odlingssystemförsöket i Önnestad 2013-2014 med referenser från tidigare år och försöksplatsen i Bollerup.

 4. Åkerböna för humankonsumtion

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Det är en stor efterfrågan av bönor till humankonsumtion. Det finns olika specialiserade bönor som främst används som t.ex. bruna bönor, av typen ”Phaseolus bönor”. Dessa är odlingsmässigt relativt svårodlade och kräver varma, ganska lätta jordar för att utvecklas bra. Östergötland domineras av lerjordar och har redan en stor odling av åkerböna (Vicia Faba) som […]

 5. Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

  Publicerad | Forskning och utveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Under åren 2018-2020 utvärderar Hushållningssällskapet Sjuhärad användandet av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol för att minska avgången av ammoniak och växthusgaser inom svensk nötköttsproduktion som är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig samtidigt som djurens välfärd beaktas. Projektet sker i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Emåmejeriet, AKEMA AB och Biokraft & […]

 6. Tolkning av Nitrat- och Kaliumanalyser från plantsaft av potatisbladskaft i potatis

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Handledning för användare av webverktyget Päranäring Dessa handledningar har tagits fram som en del av projektet Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling. Projektet är finansierat via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektledare för projektet […]

 7. Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Steg 1 receptutveckling och teknikadaptering för droppbevattning av växtmaterial Sammanfattning Tre tänkbara vegetabiliska substrat analyserades, vilka bedömdes lämpade som växtnäringskälla i droppbevattning till specialkulturer i ekologisk odling: återväxt av vitklöver efter fröskörd,  konservärtshalm och skörderester av broccoli. Samtliga material hade näringsproportioner som indikerar att biogödsel från dem bör vara intressant som gödselmedel.

 8. Marknadsundersökningar Mer Marknadsförd Mat

  Publicerad | Forskning och utveckling, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Marknadsundersökningar Här publiceras marknadsundersökningar som har gjorts av studenter från Jönköping University. Dessa marknadsundersökningar är öppna för alla att läsa och ska hjälpa dig som företagare att hitta nya affärsmöjligheter, främst kopplat till försäljning. Saknar du en specifik marknadsundersökning? Du kanske vill veta prisbilderna på nötkött i offentlig upphandling, du kanske vill veta vilka produkter […]

 9. Ecobeans – Forskningsprojekt om nyttodjurens betydelse för skörden i åkerböna

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö, Växtodling

  Projektet är pågående

  Ökad kunskap om ekosystemtjänster, såsom pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, kan bana väg för uthålliga sätt att öka grödans produktivitet uthålligt – så kallad ekologisk intensifiering.

 10. Halmbalar för humlor

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Humlor utför viktiga ekosystemtjänster när de pollinerar grödor som klöver, raps, åkerböna, frukt och bär. Humlor lider av brist på föda och troligtvis boplatser, särskilt på slätten. Att sätta ut halmbalar som boplatser rekommenderas ofta, men det är inte känt om humlor utnyttjar balarna.