1. FaceTime a Farmer

  Publicerad | Lantbruksdjur, Utbildning

  Projektet är pågående

  FaceTime a Farmer är ett nytt samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Väst och Skaraborg, Vänersborgs kommun och organisationen LEAF i England.

 2. Ekosystemtjänster Pollinering i Plönninge

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Under 3 år kommer ett pollineringsprojekt pågå i Plönninge där syftet är att utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare. Vi kommer även arbeta med viss förädling av biprodukter från biodlingen. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i närområdet.

 3. reko-ring lokalproducerat närproducerat

  Reko-ringar i Sverige

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt! REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning […]

 4. Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län.

 5. Kartläggning av torkans konsekvenser 2018 på grovfoderproduktionen i Halland

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  2018 kom bli ett av de torraste åren på många år i Halland. För att inhämta mer kunskap om hur de halländska lantbruksföretagen hanterade bristen på grovfoder den aktuella krissituationen har Hushållningssällskapet Halland kartlagt olika genomförda åtgärder. Många lantbrukare har bra framförhållning, men under sommaren var oron stor över följderna av den långvariga torkan. Lantbruket i Halland är en […]

 6. Rekommendationer för betning av spannmål med avseende på jordburen stinksot och rotdödare- ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Dagens betningsrekommendationer enligt Jordbruksverket inom spannmål, grundar sig på vilken sjukdom utsädet är smittat med. Vissa sjukdomar så som stinksot och rotdödare i höstvete är jordburna. Projektets innovationsidé är att ta fram en behovsanpassad betningsrekommendation, som grundar sig på förekomsten av stinksot och rotdödare i den mark där fröet ska sås.

 7. Teknik i droppbevattning

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är avslutat

  Projektet som avslutades i december 2018 syftade till att öka kunskapen om teknik i droppbevattning, med inriktning mot bärodling.

 8. Feromonbaserad övervakning och kontroll av jordgubbsvecklaren

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Jordgubbsvecklarens larv angriper blommorna, vilket leder till utebliven fruktsättning eller deformerade små bär. Jordgubbsvecklaren är ett ökande problem i svensk och dansk jordgubbsproduktion, och problemet riskerar att förvärras med klimatförändringen.

 9. Samverkan inom lantbrukets kunskapsutveckling

  Publicerad | Okategoriserat

  Projektet är avslutat

  I studien som gjordes under 2017-2018 undersöktes lantbrukares, rådgivare och forskares syn på hur kunskapsutvecklingen inom lantbruk fungerar i dagsläget, och hur det skulle kunna fungera annorlunda utifrån ett samverkansperspektiv.

 10. Tillväxt i svensk sparrisproduktion

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är avslutat

  Syftet med projektet var att sammanställa information för att utöka kunskapen om sparrisproduktion samt att stimulera till utveckling av den svenska sparrisproduktionen. Projektet pågick under år 2017.