Projekt ”Attraktionskraft Naturbruk” ska öka antalet sökande ungdomar och främja integration

Naturbruksskolornas Förening och Hushållningssällskapet har ansökt om och fått beviljat projektstöd av Jordbruksverket för ett samverkansprojekt – med syfte att öka attraktionskraften till landets naturbruksutbildningar.

”Vi är jätteglada för det här stödet”, berättar Maria Elinder, projektledare vid Naturbruksskolornas Förening. ”Det innebär att vi, tillsammans med Hushållningssällskapet, under en 16-månadersperiod kan arbeta på ett helt annat sätt än tidigare med att lyfta naturbruksprogrammet i Sverige och locka fler ungdomar att söka till naturbruksgymnasierna. Vi samverkar med Hushållningssällskapet och kommer än tydligare att speciellt synliggöra naturbruksprogrammets möjligheter för ungdomar med utländsk bakgrund, och deras föräldrar”.

Naturbruksprogrammet har fokus på hållbar utveckling med utbildningar inom lantbruk, trädgård, skogsbruk, naturturism, hästhållning och djurvård. Eleverna får en yrkesexamen och grundläggande behörighet till högskolan. Många skolor erbjuder även kurser som ger särskild behörighet för olika högskolestudier.

”Läser man detta gymnasieprogram står alla dörrar öppna till framtiden”, säger Annie Hedberg, projektledare för ”Attraktionskraft Naturbruk”. ”Vi har ungdomar som jobbar med allt möjligt efter sina studier eller pluggare vidare på högskola, man kan faktiskt bli precis vad man vill – även läkare. Detta behöver vi kommunicera mycket tydligare till våra unga och öka intresset vilket detta stöd möjliggör på ett helt annat sätt. Jag brukar enkelt säga att vi utbildar morgondagens matproducenter, vilket är sant – och äta vill vi ju alla”, menar hon.

Förbundsdirektör för Hushållningssällskapen, Jesper Broberg, uttrycker också sin glädje över beslutet. ”Vi är huvudman för flera naturbruksgymnasier där vi redan arbetar med integrationsfrågor, och det här stödet ger oss ännu fler möjligheter att nå ut till nya grupper av ungdomar. Vi är i stort behov av att fylla på med kompetens inom det gröna näringslivet, såväl på landet som i staden. Genom att öka intresset för naturbruksutbildningarna säkerställer vi både branschens behov av arbetskraft, och att våra ungdomar får jobb efter avslutad utbildning”, fortsätter Jesper Broberg.

Projekt ”Attraktionskraft Naturbruk” löper över en 16-månadersperiod där olika kommunikations-insatser ska genomföras genom olika aktiviteter som gymnasie- och branschmässor, ökad kontakt med invandrarorganisationer, integrationsambassadörer mot riktad målgrupp, samt söka skapa konsortieavtal med branschorganisationer för långsiktiga samarbeten.

Kontaktpersoner:
Maria Elinder, projektledare Naturbruksskolornas Förening, 070 – 56 87 318
Annie Hedberg, projektledare ”Attraktionskraft Naturbruk”, 076-76 55 20
Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund, 070-229 98 78
Sofie Alvarsson, Rektor, Gamlebygymnasiet, 070 320 09 04