Program Lantbrukets gödsel- och biogasdagar

Dagarna inleds med en grundkurs i biogas, som finansieras av Jordbruksverket. Resterande tid är ett samarrangemang mellan flera projekt finansierade av Landsbygdsprogrammet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Konferensen gratis för deltagarna, men kostnad för konferensmiddag och övernattning tillkommer.

Plats: Hotell Strandbaden, Falkenberg.
Datum: 24-25 oktober 2022

 

Preliminärt program

Måndag 24 oktober

9-12 Introduktion till biogas -biologi, ekonomi och lagstiftning – Sara Bergström Nilsson, Lars-Erik Jansson, Stefan Halldorf

 

12-13 LUNCH

 

13.10-13.30 Välkomna – Cecilia Hermansson och Sara Bergström Nilsson

13.35-13.45 Nyheter kring ekonomi, skatteregler gödselgasstöd – TBA

13.50-14.00 Sponsorpresentation CESAB

14.05-14.25 Kommande regler om biogasproduktion och metan – TBA

14.25-14.35 Minskade metanemissioner från gårdsbaserad biogas – Maria Berglund, Kostas och Daniel Tamm RISE

 

14.35-15.00 FIKA

 

15.00-15.10 Låg temperatur i gödseln påverkar emissioner av metan – Maria Berglund

15.15-15.25 Sponsorpresentation 3 / Ekonomiska nyckeltal från Klimatklivet

15.30-15.40 Sponsorpresentation 4 – TBA

15.40-16.10 Biogas – Hur svårt kan det vara? Paneldiskussion om bra saker att tänka på inför köp och bygge av biogasanläggningar. Leds av Stefan Halldorf

16.10-19.00 Fri tid för diskussion i spa och bar samt med sponsorer

 

19.00 MIDDAG

 

Tisdag 25 oktober

8.00-8.15 Växthusgaser från lager med fjäderfägödsel – Maria Berglund och Kristina Mjöfors

8.15-8.30 Biokol i biogasanläggningar – Cecilia Hermansson

8.30-8.45 Klimatklivet – Länsstyrelsen i Hallands län

8.45-9.05 Biogaspotential-studien – RISE

 

9.05-9.35 FIKA

 

9.35-9.45 Gödselförädling i Piteå – Peter Czirmark

9.45-10.15 Produktion och användning av fiberströ, ekonomi och hygien – Sara Bergström Nilsson och Lars-Erik Jansson

10.15-10.30 Alternativa hygieniseringsmetoder för (bio)gödsel – Daniel Tamm

 

10.30-10.45 PAUS

 

10.45-10.55 Erfarenheter av traktor och lastbil som går på biogas – Lars Paulson

11.00-11.20 Hållbarhetskriterier och skatteregler – Lars-Erik Jansson

11.25-11.35 Process och teknikstöd för lantbruksbaserad biogasproduktion – Sara Bergström Nilsson

11.40-12.00 Politiken och biogasen, vad vill politikerna? Alt Lantbrukseffekten/alt att sälja uppgraderad gas till industrin – Inbjudna från olika partier/HIR Skåne/ST1

12.00-12.10 Avslutning gödseldagar

 

12.15-13.15 LUNCH

 

13.30-16 Studiebesök Biogasanläggningar

Workshop, temperaturer i gödselbrunnar – internt projektmöte

Workshop Alternativa hygieniseringsmetoder? – internt projektmöte

 

Boka din plats på Lantbrukets gödsel- och biogasdagar!