Program Lantbrukets gödsel- och biogasdagar

Dagarna inleds med en grundkurs i biogas, som finansieras av Jordbruksverket. Resterande tid är ett samarrangemang mellan flera projekt finansierade av Landsbygdsprogrammet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Konferensen gratis för deltagarna, men kostnad för konferensmiddag och övernattning tillkommer.

Plats: Hotell Strandbaden, Falkenberg.
Datum: 24-25 oktober 2022

 

Program 

Måndag 24 oktober

9-12 Introduktion till biogas: biologi, ekonomi och lagstiftning – Sara Bergström Nilsson, Lars-Erik Jansson, Stefan Halldorf

Introduktionen anordnas inom Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EUs landsbygdsprogram

Möjligt att delta online!

 

 

12-13 GEMENSAM LUNCH

 

13.00-13.10 Välkomna – Cecilia Hermansson och Sara Bergström Nilsson

13.10-13.30 Presentation av deltagande biogasföretagare

13.30-13.50 Substratkartläggning i Skåne, Halland och Västergötland – Daniel Tamm

13.50-14.05 Minskade metanemissioner från gårdsbaserad biogas – Maria Berglund, Konstantinos Chandolias och Daniel Tamm

14.05-14.15 Låg temperatur i gödseln påverkar emissioner av metan – Maria Berglund

14.15-14.20 Kommande regler om metan – Sara Bergström Nilsson

14.20-14.30 Sponsorpresentation CESAB

14.30-14.40 Sponsorpresentation IGF

 

14.40-15.10 FIKA och nätverkande

 

15.10-15.40 Senaste nytt kring ekonomi och skatteregler gödselgasstöd – Stefan Halldorf, Energigas Sverige, Energimyndigheten

15.40-16.10 Biogas – Hur svårt kan det vara? Paneldiskussion om bra saker att tänka på inför köp och bygge av biogasanläggningar. Paneldiskussion som leds av Henrik Andersson

16.10-19.00 Fri tid för diskussion med sponsorer och deltagare i spa och bar

 

19.00 GEMENSAM MIDDAG

 

Tisdag 25 oktober

Utcheckning för boende på hotellet

8.00-8.15 Biokol + biogas = sant? – Cecilia Hermansson

8.15-8.30 Ammoniak och växthusgaser från lager med värphönsgödsel – Maria Berglund och Kristina Mjöfors

8.30-8.45 Senaste nytt om Klimatklivet – Länsstyrelsen i Hallands län

8.45-9.05 Erfarenheter av att driva gasmack – Johan Benjaminsson, Lars Paulson

 

9.05-9.35 FIKA

 

9.35-9.45 Gödselförädling i Luleå – Peter Csirmaz

9.45-10.15 Hållbarhetskriterier och skatteregler – Lars-Erik Jansson

10.15-10.30 Alternativa hygieniseringsmetoder för (bio)gödsel – Petter Melin

 

10.30-10.45 PAUS

 

10.45-10.55 Erfarenheter av traktor och lastbil som går på biogas – Lars Paulson

11.00-11.20 Produktion och användning av fiberströ, ekonomi och hygien – Madeleine Magnusson, SLU

11.25-11.35 Process och teknikstöd för lantbruksbaserad biogasproduktion – Sara Bergström Nilsson

11.40-12.00 Att sälja effekt – Nils Helmersson, HIR Skåne

12.00-12.10 Avslutning Lantbrukets gödsel- och biogasdagar 2022

 

12.15-13.15 GEMENSAM LUNCH

 

13.30-16 Studiebesök biogasanläggningar. Välj mellan att åka till
1. Högryds lantbruk (ekologisk, rötar fjädergödsel) eller
2. Kvarngården (gårdsbiogas med uppgradering och tankstation) (OBS! egen transport till och från anläggningarna)

eller Workshop, temperaturer i gödselbrunnar – internt projektmöte