Produktionsgrenskalkyler – nu med priser för 2015!

HIR Skåne ger tillsammans med Hushållningssällskapen i södra Sverige årligen ut efterkalkyler i form av bidragskalkyler för växtodling och husdjur. Nu kan du beställa kalkyler med aktuella priser för 2015.

Läs mer här