Pristagare vid årstämman 2016

Den 11 maj höll Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge sitt årsmöte på Ekerum Resort, Öland.

Det delades bland annat ut priser till de som gjort fina insatser under året som gått.

Stort grattis!