Prisceremoni på Torslunda, Öland

I tisdags ägde Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges årliga prisceremoni rum på Torslunda försöksstation i närvaro av landshövding Allan Widman. God lunch, medaljer och ett efterlängtat regn gjorde denna dag fulländad.

Pristagare med motivering

Hushållningssällskapets Silvermedalj


Karin Björndahl,
HR-specialist.
För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom Hushållningssällskapet


Robert Ekholm, Växtodlingsrådgivare
För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom Hushållningssällskapet


Mats Nilsson,
Försökstekniker
För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom Hushållningssällskapet


Stefan Jerkståhl, Tävelsås
För engagemang till nytta och föredöme för landsbygdens näringar

 

Hushållningssällskapets Guldmedalj


Per-Arne Fredrikson,
Edsbruk
För långvarigt engagemang som främjat landsbygdens näringar

 

A.W Bergstens donationsfond


Hanna Karlsson, Löttorp
Hanna Karlsson på Österbo Gård är en inspiratör och förebild för många unga lantbrukare. Hon förmedlar framtidstro och en tydlig värdegrund, med fokus på ett hållbart lantbruk. Hanna rankades 2022 av Mediaakademin som en av Facebooks mäktigaste aktörer.

 

Drottning Victorias fond – för framstående insatser inom trädgårds-och biodlingen på Öland

Trädgård 2023


Hässlebys Grönsaker, Köpingsvik, Sara Ankarberg och Jacob Cederblad.
Sara och Jacob är med Hässlebys Grönsaker föredömen för hur man kan börja i liten skala och utvecklas till ett blomstrande trädgårdsföretag. De började arrendera åkermark av Saras föräldrar 2012 för att sex år senare odla två hektar grönsaker på heltid. Idag odlar de 25 olika grödor utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Försäljningen sker mestadels på gården.

 

Biodling 2023


Max Harriesson
, Löttorp
Max är en duktig biodlare och mycket hjälpsam, inte minst för nybörjare på norra Öland. Max är också en engagerad i kommittén för honungsbedömning hos Ölands biodlareförening.

 

J G Petterssons donationsfond – för framgångsrik jordbrukargärning i Kronobergs län


Karl-Johan Karlsson, Ingelstad
Kalle är en eldsjäl som med bred kompetens och stort intresse för lantbrukets maskiner tar sig an till synes olösliga problem. Som delägare i Carl Nilsson i Älmhult och Uråsa Maskinaffär i Ingelstad samt verkmästare på Uråsa maskinaffär har Kalle alltid kundens bästa i fokus. Lantbruket kan därför rulla problemfritt året om tack vare ett fantastiskt engagemang.

 

Hushållningssällskapets Silversmycke – För föredömliga insatser och engagemang i landsbygdens utveckling


Lilian Hjalmarsson, Edsbruk
Lilian har alltid varit mycket engagerad i föreningslivet och hembygden runt Edsbruk, både politiskt, yrkesmässigt, kyrkligt och humanitärt. År 1996 tog Lilian och hennes man emot guldmedalj för felfri mjölk ur Kungens hand.

 

Hushållningssällskapets Landsbygdspris – för framstående företagare på landsbygden


Hagelsrums Biogas, Målilla Tom Birgersson
Hagelsrums Biogas är en nyckel till att kommuner, Region Kalmar län, företag och privatpersoner runt om i länet idag kan tanka och efterfråga biogas. De driver fem gastankställen i fyra olika kommuner. Tom är drivande inom utvecklingen av biogas i Sverige.

 

Hushållningssällskapets Jubileumsfond – till studerande samt nyanställda rådgivare för utbildning eller resor

Tova Andersson, Vislanda
Tova går första året på naturbruksgymnasiet Bollerup. Hon är en framåt tjej med stark drivkraft och stort intresse för djurproduktion. En inspirationskälla för andra unga och gamla!

 

Övriga utmärkelser

Under ceremonin tilldelas även Södra Kronoberg Hushållningsgille och Uppvidinge Norrvidinge Hushållningsgille utmärkelsen Årets Gille, för sitt initiativ till och engagemang i att genomföra sommarmötet i Ingelstad 2022.

Mats Halling tilldelades på årsstämman utmärkelsen Hedersmedlem för ett långsiktigt arbete till nytta för Hushållningssällskapet. Mats Halling har under hela sitt yrkesliv tjänat Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Han har byggt upp verksamheten från grunden och under 35 års tid som vd kontinuerligt utvecklat organisationen. För sin förtjänstfulla insats tilldelades han hedersmedlemskap.