Prisregn över gotländska bönder

På årsmötet 2022 delades utmärkelser och belöningar ut till gotländska företagare och personer inom gröna näringar.

Årsmötet hölls fredag den 2 december i den vackra spegelsalen på Wisby Hotell inne i Visbys gamla stan innanför ringmurarna, nästan nere vid havet. Förutom årsmötesförhandlingarna och prisutdelningen fick deltagarna lyssna på ett föredrag av Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Landshövding Anders Flanking delade ut priserna, assisterad av Hushållningssällskapets vd Stefan Lindstedt, styrelseledamot Pernilla Johansson och styrelsens ordförande Peter Olsson.

Här är listan över alla pristagare, bilder nedanför.

Utmärkelse Pristagare Fond
Årets växtodlare Johnny Svensson, Larsarve, Källunge Göran Qvibergs fond
Insatser för utveckling Mari Håkansson och Jörgen Thomsson, Mickelgårds Lantbruk, När Mats Pettersson, Jörgen Olsson och Björn Dahlströms fond
Guldmedalj för förtjänstfulla insatser Mats Pettersson, Hemse Hushållningssällskapet
God djuromsorg Gunilla och Arne Nilsson, Kvinnegårda Nickarve, Havdhem Gotlands Södra Härads Kreatursförsäkringsförening
Årets landsbygdskvinna Karin Westberg, Hamra
Ninni Kolmodin, Lau
Marie Jacobsson, Hejnum
Gotlands Banks fond
Swedbanks belöning Johan och Fredrik Jakobsson, Västergårde, Fide Swedbank
Årets unga lantbrukare Bröderna Oscar och Carl Svensson, Norrbys Rosendals gårdar, Follingbo Henric Wimans minnesfond
God hästuppvisning Skilla Lidqvist,  Hemse Thomas Båtelssons vandringspris
Hingstpris Hamras Kenzo RS 545. Ägare: Helene Svahn, Väskinde Gotlands Hästavelsförening
Stopris Canderella 23550. Ägare: Ellen Norrby, Eskelhem Gotlands Hästavelsförenings
Högst avkastande mjölkkobesättning Nils-Henrik Hansson och Anna Gardelius, Tofta Arla Foods
Gotlands Slagteris pris Ronnie och Dennis Samuelsson, Suderbys Gård, Bro Gotlands Slagteri
Årets Frö- och Oljeväxtodlare Åke Ahlsten, Roma Larsarve Fröfonden Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Årets skogsägare Mats och Therese Ahlgren, Hogrän Stiftelsen Liljewalchska donationen
Ungdomspris skog Kevin Johansson, Hellvi Stiftelsen Liljewalchska donationen