Presskontakt

Här hittar du presskontakter till respektive Hushållningssällskap, ämnesgrupper samt Hushållningssällskapets förbund.

Hushållningssällskapens Förbund

Övergripande frågor
Sara Hertzman Persson, pressansvarig
Hushållningssällskapens Förbund
0730-917 222
sara.hertzman@hushallningssallskapet.se

 

Hushållningssällskapen

Dalarna Gävleborg
Carl Aschan, vd
070-854 15 79
carl.aschan@hushallningssallskapet.se

Gotland
Stefan Lindstedt, vd
076-104 94 42
stefan.lindstedt@hushallningssallskapet.se

Halland
Annika Bergman, vd
073-976 38 59
annika.bergman@hushallningssallskapet.se

Elin Lundgren, kommunikatör
035-465 13
elin.lundgren@hushallningssallskapet.se

HIR Skåne
Anna Falk, kommunikatör
010-476 22 07
anna.falk@hushallningssallskapet.se

HS Konsult AB
Carl Aschan, vd
070-854 15 79
carl.aschan@hushallningssallskapet.se

Jämtland
Karin Ahlberg Eliasson, vd
070-392 13 13
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

Jönköping
Frida Carlsson, vd
070-829 09 76
frida.carlsson@hushallningssallskapet.se

Kalmar Kronoberg Blekinge
Paul Robertson, vd
070-524 27 02
paul.robertson@hushallningssallskapet.se

Norrbotten Västerbotten
Petter Antti, vd
070-530 30 44
petter.antti@hushallningssallskapet.se

Sjuhärad
Helena Falkman, kommunikatör
070-354 84 64
helena.falkman@hushallningssallskapet.se

Skåne
Anna Falk, kommunikatör
010-476 22 07
anna.falk@hushallningssallskapet.se

Stockholm Uppsala Södermanland Västmanland
Carl Aschan, vd
070-854 15 79
carl.aschan@hushallningssallskapet.se

Västernorrland
Frederik Innala, vd
070-819 46 66
frederik.innala@hushallningssallskapet.se

Västra
Viktoria Bawelin, vd
0511-248 82
viktoria.bawelin@hushallningssallskapet.se

Örebro
Carl Aschan, vd
070-854 15 79
carl.aschan@hushallningssallskapet.se

Östergötland
Louise Darius, kommunikatör
0708-29 08 26
louise.darius@hushallningssallskapet.se

 

Ämnesgrupper

 
Växtodling
Hanna Johansson
0521-72 55 28
hanna.johansson@hushallningssallskapet.se

Ekonomi
Filip Brånstrand
070-829 09 74
filip.branstrand@hushallningssallskapet.se

Husdjur
Ingela Löfquist
010-476 22 31
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Bygg
Linn Bengtsson
076-778 14 93
linn.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Miljö, Naturvård, Vatten
Michaela Baumgardt
010-476 22 50
michaela.baumgardt@hushallningssallskapet.se

Energi
Nils Helmersson
010-476 22 28
nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

Skog
Magnus Ekström
070-824 10 20
magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se

EU/Tvärvillkor
Ingemar Henningsson
0-662 84 03
ingemar.henningsson@hushallningssallskapet.se

Horto
Anna-Mia Björkholm
070-894 53 71
anna-mia.bjorkholm@hushallningssallskapet.se

Forskning och utveckling
Anita Gunnarsson
070-329 17 81
anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se

Mat & landsbygd
Ida Lindman
070-283 59 62
ida.lindman@hushallningssallskapet.se

Fältförsök
Ola Hallin
0325-618 614
ola.hallin@hushallningssallskapet.se