Presskontakt

Här hittar du presskontakter till respektive Hushållningssällskap, ämnesgrupper samt Hushållningssällskapets förbund.

Hushållningssällskapens förbund

 

Övergripande frågor

Maria Norrfalk Förbundsordförande
Hushållningssällskapens förbund

070-385 08 00

maria.norrfalk@gmail.com

 

 

Hushållningssällskapen

Dalarna Gävleborg

Carl Aschan VD

070-854 15 79

carl.aschan@hushallningssallskapet.se

 

Gotland

Mats Pettersson VD

070-316 04 01

mats.pettersson@hushallningssallskapet.se

 

Halland

Annika Bergman, VD

073-976 38 59

annika.bergman@hushallningssallskapet.se

 

Elin Lundgren, kommunikatör

035-465 13

elin.lundgren@hushallningssallskapet.se

 

HIR Skåne

Anna Falk Kommunikatör

010-476 22 07

anna.falk@hushallningssallskapet.se

 

HS Konsult AB

Carl Aschan VD

070-854 15 79

carl.aschan@hushallningssallskapet.se

 

Jämtland

Karin Eliasson VD

070-392 13 13

karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

Jönköping

Frida Carlsson VD

070-829 09 76

frida.carlsson@hushallningssallskapet.se

 

Kalmar Kronoberg Blekinge

Mats Halling VD

070-549 10 69

mats.halling@hushallningssallskapet.se

 

Stine Breum Appelqvist Marknadskommunikatör/ VD-Assistent

070-254 53 01

stine.appelqvist@hushallningssallskapet.se

 

Norrbotten Västerbotten

Mikael Kivijärvi VD

070-600 50 55

mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

 

Sjuhärad

Helena Falkman Kommunikatör

070-354 84 64

helena.falkman@hushallningssallskapet.se

 

Skåne

Anna Falk Kommunikatör

010-476 22 07

anna.falk@hushallningssallskapet.se

 

Stockholm Uppsala Södermanland

Carl Aschan VD

070-854 15 79

carl.aschan@hushallningssallskapet.se

 

Västernorrland

Frederik Innala VD

070-819 46 66

frederik.innala@hushallningssallskapet.se

 

Västmanland

Bo Selerud VD

070-200 97 75

bo.selerud@hushallningssallskapet.se

 

Västra

Ove Konradsson VD

070-840 17 71

ove.konradsson@hushallningssallskapet.se

 

Örebro

Carl Aschan VD

070-854 15 79

carl.aschan@hushallningssallskapet.se

 

Östergötland

Agnes Hellgren Biträdande försöksledare

070-829 08 25

agnes.hellgren@hushallningssallskapet.se

 

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare, Leancoach, Ledarpraktiker

070-373 36 22

elenore.wallin@ hushallningssallskapet.se

 

 

 

 

Ämnesgrupper

 

Växtodling

Hanna Johansson

0521-72 55 28

hanna.johansson@hushallningssallskapet.se

 

Ekonomi

Filip Brånstrand

070-829 09 74

filip.branstrand@hushallningssallskapet.se

 

Redovisning

Axel Pettersson

076-879 15 30

axel.pettersson@hushallningssallskapet.se

 

Husdjur

Ingela Löfquist

010-476 22 31

ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

 

Bygg

Therese Ljungberg

070-382 48 87

therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se

 

Miljö, Naturvård, Vatten

Michaela Baumgardt

010-476 22 50

michaela.baumgardt@hushallningssallskapet.se

 

Energi

Nils Helmersson

010-476 22 28

nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

 

Skog

Magnus Ekström

070-824 10 20

magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se

 

EU/Tvärvillkor

Ingemar Henningsson

070-662 84 03

ingemar.henningsson@hushallningssallskapet.se

 

Horto

Anna-Mia Björkholm

070-894 53 71

anna-mia.bjorkholm@hushallningssallskapet.se

 

FoU

Anita Gunnarsson

070-329 17 81

anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se

 

Mat & landsbygd

Ida Lindman (föräldraledig)

070-283 59 62

ida.lindman@hushallningssallskapet.se

Christina Milén Jacobsson (vikarie under Idas ledighet)

cmj@hushallningssallskapet.se

Telefon 0521-72 55 15

 

Fältförsök

Ola Hallin

0325-618 614

ola.hallin@hushallningssallskapet.se