Om Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet är 15 fristående sällskap som verkar över hela landet. Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare och projektledare – sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och fältförsök. Våra kunder finns inom lantbruk, skog, offentlig verksamhet och andra näringar, främst på landsbygden. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid. För oss är det barnens hälsa, elevernas utveckling, ett hållbart samhälle – och utveckling, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder.

 

Löfte

Kunskap för landets framtid – så här tänker vi kring vårt löfte:

Kunskap: vare sig vi ger råd om mat eller gör fältförsök eller utbildar elever eller ger råd om lönsammare virkesförsäljning eller effektivare växtodling – så utvecklar och erbjuder vi kunskap. Det sker i forskning och försök och som rådgivning och utbildning.

Landet: Det är lantbruket, skogsbruket, landsbygden. Men även hela landets nytta av till exempel bra mat och en levande landsbygd. För oss betyder landet även vår gemensamma styrka, över hela landet.

Framtid: Den som har en rik historia kan på ett trovärdigt sätt tala om framtiden. För oss innebär det allt från barnens hälsa, elevernas utveckling, medlemmarnas intressen och ett hållbart samhälle – till utveckling, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder.

Värdegrund

Vi har en gemensam idé och ett gemensamt löfte och en gemensam logotyp, men vi arbetar utifrån olika förutsättningar. Våra värderingar är desamma fast de kan få olika uttryck beroende på region, ämnesområde och vem vi möter.

HS_Varderingskub

Tradition och Utveckling
Vår kunskap har under sekler haft avgörande betydelse för lantbruket, landsbygden och hela Sveriges framtid.

Bästa sättet att visa vördnad för alla dem som gjort Hushållningssällskapet till vad vi är idag, är att utveckla verksamheten och oss själva utifrån de behov och önskemål som kunder, elever och andra har på oss idag och i framtiden. Vi vill löpande förändra tjänster och arbetssätt för att göra största möjliga nytta för dem.

Samhällsnytta och affärer
Hushållning med jordens resurser är en del av vår idé, vår historia – och vår framtid. Vi är engagerade i lantbruket och landsbygden och vill bygga broar mellan land och stad.

För att långsiktigt kunna vara till nytta för landets framtid vill vi göra fler affärer som är lönsamma för både kunden och oss själva.

Fria Tillsammans
Hushållningssällskapet står fritt från produktsäljande företags motiv och från myndigheters ansvar att driva igenom politik. Då vi är fristående kan vi agera oberoende. Alla har vi stor frihet att driva och ansvara för våra arbetsuppgifter, utifrån angivna uppdrag och uppsatta mål.

Nära kunden under lång tid, så jobbar vi helst. Vi ser både nyttan och glädjen i att arbeta med kolleger från övriga delar av verksamheten och landet, vi har respekt för varandras roller och kompetenser och vi gillar att lyckas tillsammans.

Vision och syfte

En landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.