Medlemstidningen på Gotland

Vi ger ut en medlemstidning 4 ggr/år som skickas till våra medlemmar. I tidskriften skriver alla rådgivare om sina specialistområden, vi tar även in externa artiklar av intresse för våra medlemmar och ibland kan medlemmar och andra bidra med t.ex. resereportage, referat från studiebesök eller liknande som de vill dela med sig av till andra.

Det går bra att annonsera i Hushållningssällskapets tidskrift. För mer information: Utgivningsplan och annonspriser 

Här kan du läsa det senaste numren av Hushållningssällskapets tidskrift:

nr 4 2018

nr 3 2018

nr 2 2018

nr 1 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare

Mats Pettersson tel. 0498-20 22 41

 

Redaktör för tidskriften är

Veronica Östling tel. 0498-20 22 46

 

Annonsansvarig för tidskriften är

Peter Olofsson tel. 0498-20 22 47 och

Mats Pettersson tel. 0498-20 22 41

 

Det är också dessa tre ovanstående som utgör tidskriftskommittén.

 

Tidskriften trycks av Gotlands Grafiska, Visby

 

 

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.