Gröna affärer

Gröna Affärer är vår kund- och medlemstidning som kommer ut fem gånger om året. Med en upplaga på ca 20.000 exemplar är den en av de större tidningarna för företagare på landsbygden och inom de gröna näringarna.

I Gröna Affärer får Hushållningssällskapens kunder och medlemmar ta del av den kunskap och kompetens som finns samlad hos rådgivarna.

Tidningen ska ge inspiration att öka möjligheterna till inkomster och sysselsättning i det gröna näringslivet.

“Här samlar vi vår gemensamma styrka för att inspirera och engagera våra kunder och medlemmar”. – Mats Halling, ansvarig utgivare.

Annonskontakt:

Madelene Rydh, annonssäljare, annonsmaterial och teknisk information
Tel 021-17 77 30
e-post