Logotyp och visuell profil

Hushållningssällskapets logotyp

Logotypen symboliserar vår gemensamma idé och vårt löfte. Alla som ser den hittar sin egen innebörd. Här är ett sätt att tolka och berätta om den.

Solen som lyser står för upplysning, bildning och kunskap – och lyser över jorden, över grödor, lantbruk och landsbygd, över hela landet. Logotypen är även ett stiliserat frö med kropp, kärna och skottet som blir till axet som växer mot himlen och framtiden.

Symbol (nedladdningsbara logotyper)

För tryck (eps):

Liggande logotyp CMYK | Stående logotyp CMYK

För webb (jpg):

Liggande logotyp RGB

 

 

Stående logotyp RGB

 

 

Placering och Frizon

Logotypen placeras mot presentationsytans marginaler enligt följande. Den streckade blå linjen illustrerar marginaler. Avvikelser kan förekomma.

placering logo

 

Med frizon avses yta runt logotypen där inga andra grafiska element får placeras. Logotypens frizon är samma som symbolens radie.

frizon logo

Grafiska element

Symbolens grundform bygger på en cirkel. Därifrån hämtas de grafiska element vi kan använda för att hjälpa till att skapa en tydlig särprägel för Hushållningssällskapet. Det ger samtidigt en mjuk framtoning.

Cirkelbågen används som komplement till symbolen. Cirkelbågen kan användas med den gulgröna färgen eller bara som formelement, som avdelare mellan olika ytor. Aldrig mer än en cirkelbåge i taget.

Solstrålen i symbolen kan användas separat, som ett slags citattecken för att förstärka rubriker. Detta reserveras för budskap som är lite pratiga och ska inte användas för raka meddelanden eller fakta.
Då solstrålen används separat ska den användas utan toning – gul, vit eller svart.

bage och solstrale

Typsnitt

Typografin för Hushållningssällskapet utgår från standardtypsnitt som finns i varje dator. Detta är möjligt eftersom den gröngula färgen är en så tydlig identitetsbärare.

Tahoma är Hushållningssällskapets huvudsakliga typsnitt och används till rubriker, mellanrubriker och brödtexter.

Georgia är Hushållningssällskapets komplementerande typsnitt. Det används undantagsvis vid omfattande textmassor.

Färger

Här kan du se Hushållningssällskapets Färgpalett

Frågor?

Vid frågor om vår visuella profil, kontakta:

Sara Hertzman Persson, Nationell kommunikatör, Hushållningssällskapens förbund

E-post: sara.hertzman@hushallningssallskapet.se