Unikt projekt i länet kopplar ihop elever, måltidspersonal och ekologiska lantbrukare.

Nu ska skolelever i Jämtlands län få möjlighet att lära sig mer om hur mat produceras i möten med ekologiska lantbrukare. Detta med hjälp av återkommande digitala videosamtal. Även måltidspersonal får efterlängtade utbildningsinsatser och möjlighet till gårdsbesök.

Projektet Framtidens EKOkonsument använder sig av konceptet ”Farmer Time” som funnits i Sverige sedan 2017 och ser till att vetgiriga och nyfikna skolklasser får lära känna en bonde under en längre period. Detta sker med korta digitala samtal där bonden visar upp sin vardag. Men nytt för projektet är fokus på kunskapshöjning av den ekologiska produktionen och satsningen på måltidspersonalen som får möjligheten att delta på workshops och studiebesök på bondgårdar.

”När skolelever skapat en relation med sin lantbrukare brukar också måltidspersonal få frågor om maten och var den kommer ifrån. Nu har vi möjliggjort för även de offentliga köken att vara med” säger Lisa Conrad, projektledare på Hushållningssällskapet Jämtland.

Projektet har en tydlig framtidsvision – att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen i länet, och förhoppningsvis även inspirera skolbarnen att bli framtidens ekoproducent. Men det är inte bara relationen mellan skolbarn och ekologiska lantbrukare genom Farmer Time samt utbildningsinsatser mot måltidspersonal som projektet kommer jobba med. Hösten 2024 kommer en EKOfestival att anordnas. Då firas den ekologiska produktionen och konsumtionen i länet med folkfest och musik!

Den senaste tiden har siffor om vikande konsumtion och produktion av ekologisk mat publicerats, vilket är oroväckande. ”Men genom att öka andelen ekologisk konsumerad och producerad mat så kan vi nå både miljö- och klimatmål på köpet. Projektet spelar en viktig roll för ett mer hållbart livsmedelssystem i länet” säger Towe Johnson, projektmedarbetare från EkoMatCentrum.

FAKTA EKOLOGISK PRODUKTION OCH KONSUMTION
Regeringen har satt målet att 30 % av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Idag är över 37 % av den Jämtländska marken certifierad (vilket är nästan dubbelt så mycket som rikssnittet), men det speglas inte i den offentliga måltiden som 2021 nådde 33% ekologiska inköp (Ekomatcentrum 2022).

FAKTA OM PROJEKTET
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Jämtland och EkoMatCentrum och pågår till december 2024. Projektet Framtidens EKOkonsument är finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar Jämtland och Hushållningssällskapet Jämtland.