TAKK för maten – unik receptapp inspirerar med bilder, filmer, tal och TAKK

Nu nylanserar Hushållningssällskapet den älskade receptappen Takk-för-maten, den enda digitala kokboken som kombinerar bilder, filmer och tal med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation*). Appen som tidigare bara funnits som prototyp har hela 40 nya recept, nya funktioner och kan användas på flera digitala plattformar; smartphones, android, surfplattor och dator. Det innebär att den nu kan fortsätta sprida matglädje och göra matlagningen enklare, tydligare och roligare för alla som använder TAKK i sin kommunikation eller på annat sätt behöver extra stöd i köket.

Att kunna laga sin egen mat betyder mycket för både självkänsla och självförtroende. Inspiration och stöd kring mat, måltider och livsmedelsval ökar livskvaliteten och bidrar till ett självständigare liv för en stor grupp människor som vill – men inte alltid kan – laga mat på egen hand. Receptappen TAKK-för-maten är ett verktyg som gör det lättare för människor som har speciella behov att kunna göra just detta, antingen på egen hand eller med hjälp från anhöriga. Appen är kostnadsfri och är redan en stor tillgång för personal inom vård, skola och omsorg som arbetar med TAKK.

TAKK-för-maten innehåller inspirerande recept, vart och ett innehållande korta filmer med tydliga instruktioner och pedagogiskt upplägg. För att underlätta förståelsen delas varje matlagningsmoment upp i mindre och därmed hanterbara steg. Appen har tagits fram i nära samarbete med referens- och testgrupper och målgruppen har haft stort inflytande på slutresultatet. Appen är till exempel testad i anpassade skolformer i Borås och Alingsås. Här har det tydligt framgått hur värdefull den är, bland annat som undervisningsmaterial i ämnet hem- och konsumentkunskap.

– TAKK-för-maten har gjort matlagningen både enklare och roligare i undervisningen, säger Lena Corin-Andersson, lärare på Alströmergymnasiet i Alingsås kommun

  Det har tagit flera år att omvandla visionen till verklighet, från idé och prototyp till den moderna, användarvänliga och pedagogiska kokbok den är idag. Alla ska ha möjlighet att känna glädjen i att laga och äta sin egen mat, och idag fungerar appen på alla plattformar; smartphones, surfplattor och datorer.

  – Vi har äntligen gått i mål; ett digitalt verktyg för människor där vare sig vanliga kokböcker, recept på nätet eller matlagningsprogram kan nå ända fram. Nu har vi landat i ett modernt, lättillgängligt verktyg som gör skillnad på riktigt. Det känns fantastiskt, konstaterar Eleonor Schütt, projektledare och matkonsult på Hushållningssällskapet Västra.

   TAKK-för-maten laddas ner kostnadsfritt från Appstore och Playbutiken. Appen finns också i en webbversion på www.takkformaten.se

   TAKK-för-maten har finansierats via projektmedel från Vinnova (prototyp) och Allmänna Arvsfonden (fortsatt utveckling).

   I referensgruppen har följande personer ingått:
   Angela Karlsson, föreningskonsulent/kommunikatör, FUB
   Annelie Nord, hem- och konsumentskapslärare, Borås grundsärskola
   Britt Claesson, pedagog, DART, VG-regionen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
   Carola Lindbom, specialpedagog, Barn- och ungdomsförvaltningen, Alingsås kommun
   Ing-Marie Andersson, pedagog, Alingsås kommun
   Ingrid Flodhammar, Funktionsrätt Göteborg
   Maria Hell, rektor, Erikslundskolan, Borås
   Grundsärskolan Erikslund, Borås stad
   Rose-Marie Falk, teckenspråkspedagog, Talking hands
   Eleonor Schütt, projektledare, Hushållningssällskapet Västra
   Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare, Hushållningssällskapet

   TAKK-för-maten är en av medlemmarna i MatGladfamiljen**

   För mer information och högupplösta bilder, kontakta:

   • Eleonor Schütt, projektledare och matkonsult, Hushållningssällskapet Västra
    Tel: 0521 – 72 55 62 / eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se
   • Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare, Hushållningssällskapet
    Tel: 0521 – 72 55 60 / margareta.frost@hushallningssallskapet.se

   Fotograf: Thomas Carlén

   * Fakta TAKK

   Människor kan av olika anledningar behöva hjälp i sin kommunikation. Då är det viktigt att hitta stödjande sätt att kommunicera. TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation – är ett sådant sätt. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling på den nivå där personen befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk. Källa: www.spsm.se

   ** Fakta MatGlad-familjen

   MatGlad-familjen bidrar med sina olika appar till att öka matglädjen och ger inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval, tillagning och rörelse. I Matglad-familjen ingår apparna MatGlad, MatGlad 2.0, MatGlad-helt-enkelt, TAKK-för-maten och GoGlad, en spelapp som inspirerar till mer rörelse i vardagen. MatGlad-konceptet med sina olika delar är utvecklade som kognitiva hjälpmedel för personer med intellektuella funktionsvariationer samt personal inom LSS och anhöriga.
   www.matglad.nu